Szkolenie WAPRO FAKIR

2 952,00 zł
Brutto

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z tematyką standardowych szkoleń z zakresu oprogramowania WAPRO FAKIR.

Na Państwa życzenie prowadzimy również szkolenia dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb zarówno dla jednego, jak i wielu pracowników. Zakres tematyczny takiego szkolenia ustalamy wspólnie z Państwem, może on dotyczyć też oprogramowania Asseco WAPRO dla którego nie posiadamy opracowanego standardowego szkolenia.

Koszt szkolenia indywidualnego wynosi 200,00 złotych netto plus VAT za godzinę pracy naszego szkoleniowca. W przypadku szkolenia w siedzibie naszej firmy nie doliczamy dodatkowych kosztów, natomiast jeśli chcą Państwo, aby takie szkolenie odbyło się w Państwa firmie to za dojazd na terenie Warszawy doliczamy 50,00 złotych netto plus VAT.

PRZED OPŁACENIEM USŁUGI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU USTALENIA ZAKRESU, MIEJSCA I TERMINU SZKOLENIA.

CZAS STANDARDOWEGO SZKOLENIA TO 12 GODZIN.

Ilość

Szkolenie jest dwudniowe i trwa 12 godzin.


Program standardowego szkolenia:

1. Wprowadzenie do technologii klient-serwer i programu WAPRO FAKIR

 •     Technologia klient-serwer
 •     Ogólna filozofia programu WAPRO FAKIR
 •     Baza danych programu WAPRO FAKIR


2. Początek pracy z programem; część definicyjna i administracyjna

 •     Rozpoczęcie pracy z programem
 •     Pozostałe definicje ogólne
 •     Definiowanie automatów
 •     Definiowanie użytkowników i uprawnienia
 •     Parametryzacja programu


3. Wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów

 •     Zasady dotyczące wprowadzania dokumentów
 •     Wprowadzanie dokumentu prostego PLN
 •     Wprowadzanie dokumentów VAT
 •     Wprowadzanie dokumentów walutowych
 •     Szczególne przypadki związane z wprowadzaniem dokumentów
 •     Ręczne wprowadzanie pierwszego BO


4. Przeglądanie i proste przetwarzanie danych; wydobywanie i drukowanie informacji

 •     Uniwersalne okno browsera
 •     Omówienie najważniejszych okien w poszczególnych modułach programu
 •     Moduł obsługi rozrachunków
 •     Moduł ewidencji przelewów
 •     Moduł ewidencji VAT


5. Obsługa ksiąg rachunkowych i deklaracje podatkowe

 •     Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 •     Wydruki urzędowe i statystyczne
 •     Operacje na księgach handlowych
 •     Deklaracje podatkowe


6. Wariant Prestiż

 •     Rozbudowana funkcjonalność wariantu


7. Współpraca z systemami zewnętrznymi

 •     Import danych z WF-FaKira dla DOS
 •     Wymiana danych z innymi aplikacjami WAPRO ERP
 •     Wymiana danych z programami innych producentów


8. WF-Magik

 •     Omówienie najważniejszych elementów


9. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja

Zobacz także