Dlaczego należy kupić aktualizację?

Tylko klienci posiadający aktualną wersję programu, mogą korzystać z bezpłatnej pomocy serwisowej producenta oraz z najnowszej bezpłatnej wersji modułu Wapro JPK, a także przedłużyć możliwość korzystania z usług subskrypcyjnych m.in. WAPRO RODO. Po zakupie nowej aktualizacji do końca okresu jej obowiązywania pojawia się jeszcze wiele zmian wprowadzających nowe funkcjonalności – wszystkie te wychodzące nowe aktualizacje będą mogli Państwo ściągnąć bezpłatnie po wykupieniu aktualnej wersji programu.UWAGA: Po upłynięciu terminu licencji terminowej WAPRO 365 program zostanie zablokowany, bez możliwości modyfikowania i przeglądania danych, w tym danych archiwalnych!!! Aby zachować dostęp do danych w programie należy przedłużyć licencję na kolejny okres lub wykupić przynajmniej jedno stanowisko programu w licencji bezterminowej.

Okres obowiązywania licencji rocznej WAPRO 365 rozpoczyna się z dniem aktywacji danej licencji i kończy się 365 dni od tej daty, po tym okresie program przestaje działać. Okres 90 dni przed i 90 dni po dacie zakończenia licencji terminowej jest okresem odnowienia – w tym czasie możemy dokonać przedłużenia licencji w cenie odnowienia. Jeśli chcielibyśmy odnowić licencję po upływie terminu 90 dni od daty zakończenia licencji, możemy to zrobić ale już w cenie zakupu nowej licencji WAPRO 365.

Koszt przedłużenia licencji rocznych dla jednego stanowiska poszczególnych programów kształtuje się następująco:

 • WAPRO 365 FAKTURKA – 179,00 złotych netto (220,17 zł brutto);
 • WAPRO 365 MAG START - 179,00 złotych netto (220,17 zł brutto);
 • WAPRO 365 MAG BIZNES – 499,00 złotych netto (613,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 MAG PRESTIŻ – 999,00 złotych netto (1105,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 MAG PRESTIŻ PLUS – 1099,00 złotych netto (1228,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 MOBILE - 799,00 złotych netto (982,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 KAPER START – 179,00 złotych netto (220,17 zł brutto);
 • WAPRO 365 KAPER BIZNES - 399,00 złotych netto (490,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 KAPER PRESTIŻ – 899,00 złotych netto (1105,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 KAPER BIURO – 699,00 złotych netto (859,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 FAKIR BIZNES - 799,00 złotych netto (982,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 FAKIR BIURO – 999,00 złotych netto (1228,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 FAKIR BIURO PLUS – 1299,00 złotych netto (1597,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 FAKIR PRESTIŻ – 1299,00 złotych netto (1597,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 GANG BIZNES 30 – 599,00 złotych netto (736,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 GANG BIZNES 50 – 659,00 złotych netto (810,57 zł brutto);
 • WAPRO 365 GANG BIZNES 100 – 709,00 złotych netto (872,07 zł brutto);
 • WAPRO 365 GANG BIURO 30 – 659,00 złotych netto (810,57 zł brutto);
 • WAPRO 365 GANG BIURO 50 - 759,00 złotych netto (933,57 zł brutto);
 • WAPRO 365 GANG BIURO 100 – 809,00 złotych netto (995,07 zł brutto);
 • WAPRO 365 BEST BIZNES 100 - 499,00 złotych netto (613,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 BEST BIURO 100 - 559,00 złotych netto (687,57 zł brutto);
 • WAPRO 365 ANALIZY BIZNES - 499,00 złotych netto (613,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 ANALIZY PRESTIŻ - 699,00 złotych netto (859,77 zł brutto);
 • WAPRO 365 MOBILE MAG - 499,00 złotych netto (613,77 zł brutto);

Koszt przejścia z licencji bezterminowej na licencję WAPRO 365 zależy od wersji programu którą posiadamy. Jeśli posiadamy program w wersji 8.7 lub 8.8 koszt zakupu licencji WAPRO 365 jest równy cenie odnowienia podanej powyżej (o ile wraz z przedłużeniem licencji nie dokonujemy zmniejszenia łącznej liczby stanowisk o 30% lub więcej). Jeśli posiadamy wersję 8.6 lub wcześniejszą koszt przejścia równa się kosztowi zakupu nowych licencji WAPRO 365.

Koszt zakupu nowych stanowisk programu zależy od daty ich zakupu. Gdy kupujemy nowe stanowisko programu wraz z przedłużeniem licencji, jego koszt wynosi cenę zakupu nowej licencji. Natomiast gdy kupujemy go w trakcie trwania licencji koszt ten jest pomniejszany o ilość dni które upłynęły od daty aktywacji/przedłużenia licencji. Jeśli np. kupujemy jedno nowe stanowisko programu WAPRO MAG BIZNES, a do końca licencji pozostało nam 120 dni to koszt zakupu wyniesie nas: (koszt nowego stanowiska/365 dni * ilość dni pozostałych do zakończenia licencji) * ilość stanowisk, czyli: (599,00/ 365 * 120) * 1 = 196,93 złotych netto plus VAT. Cena zakupu nowego stanowiska nie może być jednak mniejsza niż 25% ceny podstawowej za każde dodatkowo kupowane stanowisko.

W podobny sposób obliczamy koszt rozbudowy programu WAPRO 365 do wyższego wariantu. Gdy dokonujemy rozbudowy w momencie przedłużania licencji płacimy różnicę w cenie pomiędzy wariantem do którego chcemy rozbudować nasz program pomnożoną przez liczbę stanowisk. Przykładowo jeśli chcemy przejść z wariantu BIZNES programu WAPRO MAG na wariant PRESTIŻ i posiadamy 5 stanowisk to koszt samej rozbudowy wyniesie: 400,00 * 5 = 2000,00 złotych netto plus VAT. Natomiast gdy rozbudowy dokonujemy w trakcie trwania licencji koszt ten jest pomniejszany o ilość dni które upłynęły od daty aktywacji/przedłużenia licencji. Cena rozbudowy nie może być jednak niższa niż 50% kwoty różnicy między wariantami.  Jeśli jak we wcześniejszym przypadku chcemy rozbudować 5 stanowisk programu WAPRO MAG BIZNES do wariantu PRESTIŻ, a do końca licencji pozostało nam 80 dni wówczas koszt rozbudowy wyniesie nas: (różnica między ceną nowej licencji w wariancie wyższym a ceną licencji którą posiadamy/ 365 dni * ilość dni pozostała do zakończenia licencji) * liczba stanowisk, czyli (400,00/365 * 80) * 5 = 438,36 złotych netto plus VAT. Jednak ponieważ jak wcześniej jest to zaznaczone cena rozbudowy dla każdego stanowiska nie może być mniejsza niż 50% kwoty różnicy między wariantami to rzeczywisty koszt rozbudowy wyniesie 200*5 = 1000 złotych netto plus VAT.

Zmniejszenie liczby stanowisk lub dokonanie przejścia na niższy wariant programu jest możliwe tylko w momencie przedłużania licencji. Jeśli posiadamy 4 stanowiska programu lub więcej w przypadku zmniejszenia łącznej liczby stanowisk o 30% lub więcej tracimy prawo do przedłużenia licencji w cenie specjalnej, mimo że licencja znajduje się w okresie odnowienia. W takim przypadku za przedłużenie licencji płacimy tyle ile kosztuje zakup nowych licencji WAPRO 365. Ten warunek nie obowiązuje Klientów którzy posiadają trzy lub mniej stanowiska oprogramowania Asseco WAPRO.

Gdy użytkownik posiada kilka licencji WAPRO 365, których daty zakończenia licencji różnią się między sobą może wówczas dokonać wyrównania licencji, czyli wyrównać moment przedłużenia różnych licencji. Proces ten nie jest obowiązkowy, a jedynie opcjonalny. Przykładowo jeśli klient posiada WAPRO 365 MAG START którego data zakończenia licencji przypada na 10.10.2023 oraz WAPRO 365 KAPER START którego data zakończenia licencji to 02.12.2023 może wyrównać ważność licencji obu programów wskazując datę kolejnego wygaśnięcia obu licencji na 02.12.2023, tak aby później móc przedłużać oba programy w tym samym czasie. Aby to zrobić najpierw należy przedłużyć licencję programu którego data kończy się wcześniej do daty przedłużenia licencji drugiego programu. Różnica w tych dwóch datach to okres 53 dni.  Koszt przedłużenia licencji WAPRO 365 MAG START do daty przedłużenia licencji WAPRO 365 KAPER START wyniesie: koszt przedłużenia licencji WAPRO 365 MAG START/ 365 dni * ilość dni o którą chcemy przedłużyć licencję aby ją wyrównać, czyli 179,00/365 * 53 = 25,99 złotych netto plus VAT. Następnie przedłużamy obie licencje o kolejne 365 dni licząc od daty 02.12.2021 – koszt wyniesie 179,00 * 2 = 358,00 złotych netto plus VAT. W sumie koszt wyrównania licencji i ich przedłużenia wyniesie nas 341,09 złotych netto plus VAT.

Wariant ODCZYT jest dedykowany dla firm, które zamierzają zakończyć produkcyjne użytkowanie programu w ramach posiadanej licencji WAPRO 365, natomiast muszą lub chcą zachować dostęp do danych wprowadzonych w programie do dnia aktywacji wariantu ODCZYT. Wariant ten umożliwia wyłącznie przeglądanie oraz eksport danych wprowadzonych do dnia aktywacji tego wariantu - zablokowana jest możliwość przetwarzania danych, to jest import i wprowadzanie danych. Wariant ODCZYT jest wariantem końcowym dla licencji. Nie ma możliwości zmiany tego wariantu na inny po jego aktywacji. Nie można nabyć wariantu ODCZYT nie posiadając wcześniej licencji produkcyjnej.Okres ważności licencji wariantu ODCZYT wynosi 6 lat. Ponieważ wariant ODCZYT jest dystrybuowany wyłącznie przez Producenta, Klientów zainteresowanych tym wariantem prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Sprzedaży Producenta - telefon: 22 702 89 02, mail: sprzedaz.wapro@assecobs.pl .