szkolenie wapro kaper
  • szkolenie wapro kaper

Szkolenie WAPRO KAPER

1 476,00 zł
Brutto

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z tematyką standardowych szkoleń z zakresu oprogramowania WAPRO KAPER.

Na Państwa życzenie prowadzimy również szkolenia dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb zarówno dla jednego, jak i wielu pracowników. Zakres tematyczny takiego szkolenia ustalamy wspólnie z Państwem, może on dotyczyć też oprogramowania Asseco WAPRO dla którego nie posiadamy opracowanego standardowego szkolenia.

Koszt szkolenia indywidualnego wynosi 200,00 złotych netto plus VAT za godzinę pracy naszego szkoleniowca. W przypadku szkolenia w siedzibie naszej firmy nie doliczamy dodatkowych kosztów, natomiast jeśli chcą Państwo, aby takie szkolenie odbyło się w Państwa firmie to za dojazd na terenie Warszawy doliczamy 50,00 złotych netto plus VAT.

PRZED OPŁACENIEM USŁUGI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU USTALENIA ZAKRESU, MIEJSCA I TERMINU SZKOLENIA.

CZAS STANDARDOWEGO SZKOLENIA TO 6 GODZIN.

Ilość

Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin.


Program standardowego szkolenia:

1. Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych

    Na zasadach ogólnych – ewidencje najmów
    Zryczałtowany podatek dochodowy

2. Zasady funkcjonowania podatku VAT

    Dokumenty źródłowe
    Ewidencje podatku należnego i naliczonego
    Realizacja metody kasowej rozliczania VAT
    Deklaracje podatkowe

3. Konstrukcja danych w programie

    Obsługiwane podmioty
    Kartoteki
    Ewidencje

4. Założenie firmy, wpisanie danych firmy

5. Założenie kartotek: właściciele, urzędy skarbowe, pracownicy, kontrahenci, własna klasyfikacja, samochody, jazdy

6. Sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych (dotyczy wszystkich podatków)

    Dokumenty źródłowe
    Ewidencje
    Deklaracje podatkowe

7. Obsługa wynagrodzeń

    Listy płac
    Umowy cywilnoprawne
    Deklaracje podatkowe
    Deklaracje ZUS

8. Obsługa ewidencji środków trwałych

9. Rozrachunki i dokumenty płatności

10. Rozliczanie samochodów

11. Konfiguracja rejestrów VAT

    Konfiguracja zaawansowana (tworzenie nowych rejestrów dla potrzeb rozdzielania danych, obliczania struktury zakupów VAT, itp.)

12. Konfiguracja interfejsu

    Funkcjonalność programu
    Księgowanie w KPiR
    Księgowanie w Rejestrach VAT
    Deklaracja PIT-5
    Deklaracja VAT-7
    Ewidencja środków trwałych
    Rozliczanie samochodów
    Dowody wewnętrzne

13. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja

Zobacz także