Magazyn Wysokiego Składowania (WMS)

Aplikacja MWS jest programem opracowanym przez naszą firmę, który może współpracować z programem WAPRO MAG. Wspomaga ona prowadzenie magazynu wysokiego składowania, zapewnia racjonalną gospodarkę przestrzenią magazynową, dając jasny i czytelny obraz wykorzystania danej powierzchni oraz ułożenia składowanych towarów. Program daje możliwość lokowania przyjmowanych towarów w zależności od objętości, wagi, rozmiaru palety (możliwość przyjęć bez paletowych), typu lokalizacji (podręczna, rezerwowa).
    Przyjęty na magazyn towar możemy przesuwać wybierając lokalizację ręcznie, bądź korzystać z podpowiedzi systemu. Istnieje możliwość korzystania z lokalizacji podręcznych na magazynie, z których towar jest wydawany w pierwszej kolejności. Algorytm uzupełniania lokalizacji podręcznych może zależeć od historii sprzedaży, historii stanu zamówień, historii wydań.
    Aplikacja zawiera również funkcję inwentaryzacji. Inwentaryzację możemy przeprowadzić dla całego magazynu, wybranej lokalizacji, wybranego asortymentu, wybranego sektora, lokalizacji losowej, bądź lokalizacji oznaczonych jako niezgodne.
    Program umożliwia drukowanie etykiet na dedykowanych urządzeniach, w celu oznaczenia przyjmowanego na stan towaru. W trakcie przyjmowania produktów na stan magazynu, mamy możliwość weryfikacji i ewentualnie poprawienia przyjmowanej ilości, lub umieszczenia palety na lokalizacji „kwarantanna” albo „rozbieżność”.
    Aplikacja MWS może być zintegrowana z programem WAPRO MAG, który umożliwia synchronizację wydawania i przyjmowania towaru z magazynu/magazynów, wystawiania dokumentów magazynowych i handlowych. Towar, który w programie WAPRO MAG stanowi jedną pozycję, podczas przyjęcia na magazynie jest dzielony na konkretną ilość lokalizacji. W tabelach dodatkowych programu WAPRO MAG widzimy w jakich lokalizacjach jest ulokowany dany asortyment. Również z poziomu programu mamy możliwość podejrzenia lokalizacji artykułów i sortowania ich po kodzie kreskowym, typie lokalizacji, nazwie artykułu, ID artykułu, co bez wątpienia ułatwia pracownikowi magazynu odnalezienie konkretnej pozycji i dokonanie kompletacji zamówienia.
    Jeżeli w jakimś zakresie program nie spełnia Państwa oczekiwań zawsze istnieje możliwość stworzenia indywidualnych algorytmów realizacji operacji magazynowych. Z tego względu jeśli chcą Państwo poznać koszty prosimy o kontakt z naszą firmą, z opisem czego Państwo potrzebują, abyśmy mogli przygotować ofertę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.


Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem oprogramowania prosimy o kontakt:
Mail: kid@kid.com.pl              Telefon: 22 652 15 25, 22 652 15 26