Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin.

Program

1. Przygotowanie do pracy z programem

 • Instalacja programu WAPRO MAG
 • Baza danych programu
 • Obsługa modułu Administratora Baz Danych WAPRO ERP
 • Klawisze o stałym znaczeniu
 • Formatki danych i okna dialogowe
 • Obsługa okien kartotek i rejestrów
 • Drukowanie dokumentów i raportów
 • Wybór aktywnej firmy
 • Zmiana hasła
 • Wybór magazynu
 • Konfiguracja użytkownika
 • Konfiguracja firmy
 • Uprawnienia użytkowników

2. Gospodarka magazynowa w systemie WAPRO MAG

 • Dokumenty magazynowe
 • Zamówienia
 • Inwentaryzacja
 • Bilans Otwarcia
 • Remanent
 • Magazyny w systemie WAPRO MAG
 • Sprzedaż
 • Zakup
 • Sprzedaż detaliczna
 • Dokumenty handlowe
 • Korekty dokumentów handlowych
 • Rozliczenia z kontrahentami
 • Dokumenty finansowe

3. Kartoteki w systemie WAPRO MAG

 • Kartoteka artykułów i kartoteki powiązane z artykułami
 • Opakowania zwrotne
 • Ceny w systemie WAPRO MAG
 • Kartoteka kontrahentów i kartoteki powiązane z kontrahentami
 • Pozostałe kartoteki w systemie (pracownicy, urzędy, kasy, banki)

4. Raporty w systemie WAPRO MAG

 • Obroty i stany magazynowe
 • Stany zamówień i rezerwacji
 • Wydruki zestawień

5. Zaawansowane funkcje w systemie

 • Urządzenia zewnętrzne
 • Współpraca z innymi systemami (WAPRO KAPER/ WAPRO FAKIR)
 • Typy dokumentów
 • Funkcje naprawcze

6. Podsumowanie, dyskusja