Szkolenie jest jednodniowe i trwa 6 godzin.

Program

1. Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Na zasadach ogólnych – ewidencje najmów
 • Zryczałtowany podatek dochodowy

2. Zasady funkcjonowania podatku VAT

 • Dokumenty źródłowe
 • Ewidencje podatku należnego i naliczonego
 • Realizacja metody kasowej rozliczania VAT
 • Deklaracje podatkowe

3. Konstrukcja danych w programie

 • Obsługiwane podmioty
 • Kartoteki
 • Ewidencje

4. Założenie firmy, wpisanie danych firmy

5. Założenie kartotek: właściciele, urzędy skarbowe, pracownicy, kontrahenci, własna klasyfikacja, samochody, jazdy

6. Sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych (dotyczy wszystkich podatków)

 • Dokumenty źródłowe
 • Ewidencje
 • Deklaracje podatkowe

7. Obsługa wynagrodzeń

 • Listy płac
 • Umowy cywilnoprawne
 • Deklaracje podatkowe
 • Deklaracje ZUS

8. Obsługa ewidencji środków trwałych

9. Rozrachunki i dokumenty płatności

10. Rozliczanie samochodów

11. Konfiguracja rejestrów VAT

 • Konfiguracja zaawansowana (tworzenie nowych rejestrów dla potrzeb rozdzielania danych, obliczania struktury zakupów VAT, itp.)

12. Konfiguracja interfejsu

 • Funkcjonalność programu
 • Księgowanie w KPiR
 • Księgowanie w Rejestrach VAT
 • Deklaracja PIT-5
 • Deklaracja VAT-7
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rozliczanie samochodów
 • Dowody wewnętrzne

13. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja