Szkolenie jest dwudniowe i trwa 16 godzin.

Program

1. ABC programu WAPRO GANG

 • Uruchomienie programu
 • Założenie firmy
 • Podstawowa konfiguracja parametrów firmy
 • Tworzenie struktury organizacyjnej
 • Założenie i obsługa kalendarza
 • Wprowadzenie danych kartotekowych (kartoteki firmy, systemu, osobowa)
 • Modyfikacja danych kartotekowych
 • Wprowadzenie nieobecności
 • Naliczenie pierwszej listy płac

2. WAPRO GANG w praktyce

 • Obsługa archiwum kartoteki osobowej
 • Obsługa umów cywilno-prawnych
 • Przeszeregowanie i modyfikacja angaży
 • Zwolnienie pracownika
 • Założenie i konfiguracja nowego składnika płacowego
 • Ręczna modyfikacja składnika
 • Modyfikacja i zmiana kalendarza na nowy
 • Obsługa równoważnego czasu pracy i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Zamknięcie listy płac
 • Omówienie wydruków i raportów programu

3. Administracja systemem WAPRO GANG (dla zaawansowanych użytkowników oraz obsługi technicznej firmy)

 • Archiwizacja i dearchiwizacja danych
 • Obsługa kreatora wydruków
 • Obsługa generatora wydruków osobowych
 • Modyfikacja treści wydruków (np. treści umów o pracę)
 • Eksport i import za pomocą plików EXCEL
 • Obsługa rejestratorów czasu pracy
 • Konfiguracja numeracji listy płac
 • Obsługa zamkniętych list płac
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

4. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja