Szkolenie jest dwudniowe i trwa 12 godzin.

Program

1. Wprowadzenie do technologii klient-serwer i programu WAPRO FAKIR

 • Technologia klient-serwer
 • Ogólna filozofia programu WAPRO FAKIR
 • Baza danych programu WAPRO FAKIR

2. Początek pracy z programem; część definicyjna i administracyjna

 • Rozpoczęcie pracy z programem
 • Pozostałe definicje ogólne
 • Definiowanie automatów
 • Definiowanie użytkowników i uprawnienia
 • Parametryzacja programu

3. Wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów

 • Zasady dotyczące wprowadzania dokumentów
 • Wprowadzanie dokumentu prostego PLN
 • Wprowadzanie dokumentów VAT
 • Wprowadzanie dokumentów walutowych
 • Szczególne przypadki związane z wprowadzaniem dokumentów
 • Ręczne wprowadzanie pierwszego BO

4. Przeglądanie i proste przetwarzanie danych; wydobywanie i drukowanie informacji

 • Uniwersalne okno browsera
 • Omówienie najważniejszych okien w poszczególnych modułach programu
 • Moduł obsługi rozrachunków
 • Moduł ewidencji przelewów
 • Moduł ewidencji VAT

5. Obsługa ksiąg rachunkowych i deklaracje podatkowe

 • Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Wydruki urzędowe i statystyczne
 • Operacje na księgach handlowych
 • Deklaracje podatkowe

6. Wariant Prestiż

 • Rozbudowana funkcjonalność wariantu

7. Współpraca z systemami zewnętrznymi

 • Import danych z WF-FaKira dla DOS
 • Wymiana danych z innymi aplikacjami WAPRO ERP
 • Wymiana danych z programami innych producentów

8. WF-Magik

 • Omówienie najważniejszych elementów

9. Podsumowanie, zakończenie, dyskusja