Dlaczego należy kupić aktualizację?

Tylko klienci posiadający aktualną wersję programu, mogą korzystać z bezpłatnej pomocy serwisowej producenta oraz z najnowszej bezpłatnej wersji modułu Wapro JPK, a także przedłużyć możliwość korzystania z usług subskrypcyjnych m.in. WAPRO RODO. Po zakupie nowej aktualizacji do końca okresu jej obowiązywania pojawia się jeszcze wiele zmian wprowadzających nowe funkcjonalności – wszystkie te wychodzące nowe aktualizacje będą mogli Państwo ściągnąć bezpłatnie po wykupieniu aktualnej wersji programu.Koszt aktualizacji jest różny w zależności od tego co jaki okres czasu dokonujemy aktualizacji:

- 25% wartości programów które posiadamy gdy od terminu początku obowiązywania ostatniej płatnej aktualizacji minął rok. Nasza firma dla klientów którzy dokonują u nas takiej aktualizacji dorzuca 10% rabatu;

- 50% wartości programów które posiadamy gdy od terminu początku obowiązywania ostatniej zakupionej przez nas płatnej aktualizacji minęły dwa lata;

- 60% wartości programów które posiadamy gdy od terminu początku obowiązywania ostatniej zakupionej przez nas płatnej aktualizacji minęły trzy lata lub więcej.

Uwaga: Minimalny koszt aktualizacji nie może być mniejszy niż 100,00 złotych netto plus VAT.

Przykładowo gdy posiadamy program WAPRO MAG w wariancie START koszt aktualizacji wyniesie:

- 90,00 złotych netto (110,70 zł brutto) jeśli aktualizujemy co roku (to właśnie jest przypadek gdy stosowana jest zasada, że koszt aktualizacji nie może być mniejszy niż 100 złotych netto - 25% wartości programu WAPRO MAG START to 97,50 złotych netto);

- 195,00 złotych netto (239,85 zł brutto) jeśli opuścimy jedną płatną aktualizację;

- 234,00 złotych netto (287,82 zł brutto) jeśli opuścimy dwie lub więcej płatnych aktualizacji.

Natomiast gdy posiadamy trzy stanowiska WAPRO MAG w wariancie PRESTIŻ koszt aktualizacji wyniesie:

- 1050,75 złotych netto (1292,42 zł brutto) jeśli aktualizujemy co roku;

- 2335,00 złotych netto (2872,05 zł brutto) jeśli pominiemy jedną aktualizację;

- 2802,00 złotych netto (3446,46 zł brutto) jeśli pominiemy dwie lub więcej aktualizacji.

Okres obowiązywania płatnej aktualizacji rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września kolejnego roku. Niezależnie od tego kiedy kupimy aktualizację z korzyści wynikających z zakupu aktualizacji możemy korzystać tylko do końca okresu jej obowiązywania czyli do 30 września.

Posiadanie aktualnej wersji programu jest też konieczne gdy chcemy zakupić rozbudowę programu do wyższego wariantu (np. z wariantu START do wariantu BIZNES), dokupić dodatkowe stanowisko lub stanowiska programu oraz przy przepisaniu posiadanej licencji programu na inną firmę.