Kartoteka zamówień w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka zamówień w programie WAPRO MOBILE
 • Kalendarz w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka dokumentów magazynowych w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka dokumentów kasowych w programie WAPRO MOBILE
 • Raport marża – artykuł w programie WAPRO MOBILE
 • Ankieta dla klienta w programie WAPRO MOBILE
 • Informacje o osobie kontaktowej w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka kontrahentów w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka produktów w programie WAPRO MOBILE

WAPRO MOBILE 365 BIZNES - Mobilny handlowiec - licencja na okres 365 dni

1 105,77 zł
Brutto

Program WAPRO MOBILE

25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro

Program objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro. Kod promocyjny WFMAG25% należy wpisać na etapie realizacji zakupu. Regulamin promocji.

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt zakupu każdego kolejnego stanowiska programu to 982,77 zł brutto. Koszt zakupu kolejnego stanowiska do konsoli zarządzającej to 195,57 zł brutto.

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

Program WAPRO MOBILE to aplikacja dla przedstawicieli handlowych w terenie, pozwalająca na dostęp do bazy programu WAPRO MAG znajdującej się w siedzibie firmy z urządzeń przenośnych wyposażonych w system operacyjny Android, dzięki czemu pracownik przebywający poza siedzibą firmy może np. przyjąć lub zrealizować zamówienie, wystawić dokument handlowy lub magazynowy, czy skontrolować zaległości danego kontrahenta. Ułatwia również pracę osobom zarządzającym, umożliwiając im lepszy nadzór nad pracownikami dzięki np. analizie realnego czasu wykonania wizyty, czy rejestracji licznika pojazdu. Program sprawdza się również w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów oraz punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od centrali firmy. Wymiana danych między aplikacją WAPRO MOBILE a programem WAPRO MAG może odbywać się w dowolnym czasie gdy tylko mamy połączenie z internetem lub dostęp do sieci firmowej. Podczas replikacji wysyłane są tylko te dane które zmieniły się w stosunku do danych zapisanych w bazie centralnej. Zmniejsza to ilość wysyłanych danych i przyspiesza szybkość transmisji.

Program WAPRO MOBILE składa się z czterech elementów:

 • Konsola zarządzająca - tworzy na tym samym serwerze SQL własną bazę danych, która pełni rolę bazy pośredniczącej między programami WAPRO MAG a WAPRO MOBILE. Konsola zarządzająca nadaje uprawnienia pracownikom mobilnym, decyduje o sposobie numeracji dokumentów mobilnych, tworzy plany wizyt, kontroluje pracę handlowców. Tu możemy przeglądać dokumenty wysyłane z aplikacji mobilnej oraz te pobrane z programu WAPRO MAG.
 • Konfigurator integracji - umożliwia wymianę danych między bazami (centralną i mobilną) oraz ustawia czasy automatycznej integracji danych.
 • Konfigurator synchronizacji (replikacji) Android SQLite – służy do synchronizacji (replikacji) danych z urządzeniem mobilnym. Usługi powinny być zainstalowane na komputerze ze stałym, publicznym adresem IP dostępnym z sieci internet lub zmiennym numerem IP identyfikowanym nazwą przez usługę dyndns.
 • Aplikacja mobilna na tablet lub smartfon z systemem Android – pozwala generować dokumenty handlowe, magazynowe i finansowe, a następnie wysyłać je do bazy danych skąd następnie trafiają do bazy programu WAPRO MAG. Możliwe jest dodawanie nowych lub edycja istniejących kontrahentów. Natomiast artykuły pobierane są z bazy centralnej bez możliwości ich dodawania lub edycji.

Współpraca z innymi programami

Program WAPRO MOBILE jest w pełni zintegrowany z programem WAPRO MAG z którego pobiera dane. Współpracuje tylko z wariantami BIZNES, PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS programu WAPRO MAG w aktualnej wersji. Współpracuje również z programem WAPRO ANALIZY. Jeśli posiadają Państwo program WAPRO MAG we wcześniejszej wersji niż aktualnie obowiązująca (do 30 września jest to wersja 8.7x.x), muszą Państwo go zaktualizować. 

Funkcjonalności programu WAPRO MOBILE

Ogólne


 • Program WAPRO MOBILE pozwala na obsługę nieograniczonej liczby magazynów, kas oraz firm(w tym przypadku w konsoli zarządzającej musimy przypisać firmę do konkretnego urządzenia).
 • Możliwość pobieranie pełnej listy cenników i siatek rabatowych z systemu WAPRO Mag.
 • Telefon bezpośrednio z aplikacji.
 • E-Mail bezpośrednio z aplikacji lub przekazany do programu pocztowego.
 • Archiwizacja bazy danych lokalna.
 • Archiwizacja bazy danych replikacyjna - zabezpieczenie danych przed utratą urządzenia.
 • Logowanie użytkownika unikalnym hasłem.
 • Aplikacja objęta systemem zabezpieczeń licencyjnych.

Magazyny


 • Nieograniczona liczba magazynów. 
 • Kontrola stanów magazynowych.
 • Weryfikacja stanów magazynowych w innych magazynach.
 • Podgląd całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu.
 • Przesunięcie międzymagazynowe.

Dokumenty

 • Program WAPRO MOBILE pozwala na wystawianie:
  - faktur VAT,
  - faktur PRO FORMA,
  - paragonów,
  - dokumentów magazynowych: WZ (Wydanie Zewnętrzne) i SU (Sprzedaż Usług),
  - dokumentów kasowych KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wyda),
  - zamówień: do dostawców oraz do odbiorców.
 • Możliwość fiskalizacji paragonów. Parametr: Fiskalizuj paragon automatycznie po zapisie dostępny po wybraniu w konfiguracji drukarki Posnet ułatwia pracę na stanowiskach mobilnych realizujących zadania szybkiej sprzedaży detalicznej, inaczej POS (point of sale).
 • Możliwość wyszukania kontrahenta po numerze NIP podczas dodawania paragonu oraz umieszczenie numeru NIP na paragonie w przypadku braku kontrahenta w bazie. Kontrahent w takim wypadku zostaje zapisany z automatycznie wygenerowanym numerem ID. NIP jest drukowany na paragonie z możliwością przyszłej realizacji na fakturę.
 • Realizacja wielu dokumentów magazynowych na jeden dokument handlowy.
 • Wysyłanie dokumentów mailem.
 • Możliwość dostępu do ceny zakupu i automatyczne wyliczanie zysku na zamówieniach. W konsoli zarządzającej możemy ustawić za pomocą parametrów np. blokadę wystawiania dokumentów z pozycjami poniżej ceny zakupu, blokadę możliwość modyfikacji ceny na dokumencie, blokadę zwiększenia rabatu powyżej domyślnego rabatu kontrahenta lub przekroczeniu minimalnej marży określonej w artykule.
 • Powielanie dokumentu wraz z zastosowanymi warunkami handlowymi.
 • Statusy dokumentów (poprawny, błędny, oczekujący, nowy).
 • Numerację dokumentów handlowych możemy ustawić na automatyczną lub ręczną. W firmach wielomagazynowych lub posiadających wiele kas dodatkowo możemy ustawić numerację na: zależną (dla każdego magazynu lub kasy będzie indywidualny początek numeracji) lub niezależną (dokumenty będą otrzymywać kolejne numery niezależnie od tego z jakiego magazynu lub kasy (dokumenty finansowe) zostały wystawione). Istnieje możliwość ustawienia szablonu numeru dokumentu. Można ustawić trzy okresy numeracji: ciągły (cały szablon numeru musi zdefiniować użytkownik, a licznik nie będzie zerowany aż do rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego), roczny (do szablonu numeru jest dodawany rok wystawienia, a licznik jest zerowany po upływie każdego roku rozliczeniowego), miesięczny (do szablonu numeru dodawany jest miesiąc i rok wystawienia, a licznik będzie zerowany po upływie każdego miesiąca). Trzeba pamiętać aby numeracja była różna od tej w programie WAPRO MAG, ponieważ jeśli dokument w WAPRO MOBILE będzie miał ten sam numer jak dokument w programie WAPRO MAG to zostanie zwrócony do programu mobilnego ze statusem błędnym.
 • Miejsce wystawienia może być pobierane z lokalizacji kontrahenta lub firmy.
 • Pełna informacja o dokumentach błędnych.
 • Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów.
 • Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy.
 • Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów.
 • Realizacja zamówień na fakturę.
 • Nieograniczona ilość statusów realizacji zamówień.
 • Stany zamówień i rezerwacji.
 • Możliwość wystawiania ofert. Cechą szczególną ofert jest możliwość tworzenia wersji poprzez kopiowanie. Kopia posiada wszystkie cechy poprzedniego dokumentu, jest powiązana numerem głównym, ale ma różny numer wersji. Oferty mogą być realizowane na dokumenty handlowe lub zamówienia. Po replikacji przekazywane są do programu WAPRO MAG gdzie trafiają do bufora zamówień. Wydruk oferty możemy również wykonać na podstawie zamówienia.

Kontrahenci

 • W aplikacji mobilnej dane kontrahentów pobierane są z bazy programu WAPRO MAG. Pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą te dane edytować a także dodawać nowych kontrahentów, natomiast nie mają możliwości usunięcia kontrahenta z programu WAPRO MAG.
 • Wraz z pobieraniem danych kontrahentów z bazy programu WAPRO MAG, pobierane są również kontakty danego kontrahenta.
 • Podział kontrahentów na klasyfikacje.
 • Podział kontrahentów na grupy cenowe – do każdej grupy cenowej przypisany jest domyślny rabat/narzut i preferowana cena.
 • Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów i wybranych kontrahentów.
 • Sekcja blokad służy do zdefiniowania warunków kiedy program ma uniemożliwić sprzedaż klientowi towaru z powodu niewywiązania się klienta ze zobowiązań finansowych. Pole „Blokuj obrót magazynowy” nie jest edytowalne z poziomu urządzenia mobilnego, a jedynie jest uzupełniane przez dane przychodzące z centrali – jeśli jest zaznaczone można wystawić tylko dokumenty KP i KW zgodnie z uprawnieniami. Edytowalne są pola „Kredyt kupiecki” (kwota zaległości za towar, powyżej której klient zostanie zablokowany) oraz „Dni po terminie” (ilość dni, przez które klient powinien uregulować swoje należności licząc od dnia wystawienia dokumentu). Możemy wybrać jedną z opcji blokad: „Nie bloku”, „Blokuj”, „Blokuj dla przeterminowanych należności”, „Blokuj dla przeterminowanych należności powyżej limitu”, „Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu”, „Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych”.
 • Teksty ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta.
 • Pola dodatkowe kontrahentów umożliwiają wprowadzenie wartości tekstowych, liczbowych oraz dat w polach typu pole wpisywane lub pole oparte na słowniku. Uruchomienie oraz definicja pól dodatkowych odbywa się w programie WAPRO MAG. Wartości ustawiane w obu systemach są synchronizowane w obu kierunkach, w trakcie replikacji trafiają na urządzenia umożliwiając ich dalszą edycję. Każdy typ pola umożliwia wprowadzenie wartości na urządzeniu mobilnym zgodnie z jego definicją. Umożliwia również wybór ze słownika lub skorzystania z kalendarza i zapisania daty.

Produkty

 • Produkty w całości pobierane są z kartoteki artykułów programu WAPRO MAG. Nie ma możliwości edycji tych danych, usuwania lub dodawania nowych.
 • Lista kategorii produktów.
 • Nieograniczona ilość cen dla danego produktu.
 • Wykorzystanie list zaznaczonych artykułów do dokładnego określenia asortymentów dostępnych w systemie mobilnym.
 • Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności.
 • Kolorowanie artykułów w zakresie dostępności stanów magazynowych min/max.
 • Do systemu mobilnego możemy przesłać zdjęcia produktów tylko umieszczone w bazie programu WAPRO MAG. W centralnej kartotece produktów możemy podglądać przesłane z systemu centralnego zdjęcia.  System mobilny obsługuje zdjęcia typu .jpg, .jpeg, .png oraz .bmp.
 • Możliwość linkowania zdjęć do asortymentu.

Rozrachunki

 • Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów.
 • Rozliczanie wielu rozrachunków jednym dokumentem finansowym.
 • Windykacja należności.
 • Proste filtrowanie rozrachunków przeterminowanych.
 • Informacja o przeterminowanych lub nierozliczonych rozrachunkach w liście kontrahentów.

Organizacja pracy handlowca

 • Program WAPRO MOBILE pozwala na pełną kontrolę pracy handlowca:
 • Trasówki - trasy wizyt handlowca mogą być planowane w centrali, a następnie rozliczane z ilości wykonania. Istnieje też możliwość samodzielnego planowania wizyt przez handlowca, a później mamy możliwość rozliczania wyników jego pracy. Oba systemy można połączyć planując zadania dla handlowca w centrali i wymagając aby samodzielnie zaplanowane trasówki zostały zaakceptowane przez przełożonego. Planować trasy możemy też za pośrednictwem mapy.
 • Kilometrówki - w programie mamy możliwość rejestracji i analizy ilości przejechanych kilometrów na podstawie wprowadzanego stanu licznika podczas otwarcia i zamknięcia dnia przez handlowca.
 • Przegląd wizyt - umożliwia weryfikowanie aktywności skuteczności poszczególnych pracowników mobilnych. Lista wizyt zawiera informacje dotyczące godziny planowanej wizyty, godziny jej faktycznego rozpoczęcia i zakończenia, dane odnośnie wizytowanego klienta, ilości wystawionych dokumentów oraz ich sumy netto i brutto.
 • Geolokalizacja - przeprowadzane pomiary pozycji GPS podczas wykonanej wizyty są automatycznie porównywane z parametrami zapisanymi w danych kontrahenta. Wyniki weryfikacji oraz współrzędne geograficzne są widoczne w szczegółach wizyty. Dodatkową weryfikację możemy przeprowadzić z wykorzystaniem mapy, prezentując planowane i odwiedzone punkty wizyt na mapie.
 • Rejestr replikacji - informuje m.in. o dacie replikacji, czasie trwania jej poszczególnych etapów, starcie, zakończeniu, rodzaju połączenia oraz informacji o urządzeniu mobilnym które się replikuje. Każda replikacja posiada oznaczenia odnośnie typu replikacji (replikacja całościowa, replikacja z urządzenia na serwer, replikacja z serwera na urządzenie). Do dyspozycji mamy też okno prezentujące dane dotyczące ostatniej udanej replikacji każdego z pracowników mobilnych. W tym miejscu można również sprawdzić, na jakiej wersji aplikacji mobilnej pracują nasi pracownicy.
 • Planowanie zastępstw w przypadku nieobecności.

Targetowanie - planowanie sprzedaży

 • Funkcjonalność targetowania umożliwia wprowadzenie planu sprzedażowego, celów do realizacji wizyt lub działań merchandisingowych w dowolnym zakresie czasowym oraz przy wskazaniu oczekiwanych wartości. W celu umożliwienia skutecznej realizacji targetów sprzedażowych warto, aby pracownicy terenowi rozłożyli główny cel na kilka mniejszych, które będą osiągane w sposób systematyczny. Weryfikacja targetów w niewielkich okresach, pozwala również na interwencję w przypadku znacznych odchyleń od realizacji celu finalnego.
 • Do właściwego ustalenia targetów niezbędne jest precyzyjne sklasyfikowanie kontrahentów, by przedstawiciele handlowi mogli zidentyfikować tych klientów którzy mają najwyższy potencjał i właśnie do nich skierować odpowiednio zintensyfikowane działania sprzedażowe w odpowiednim momencie. Właściwie dobrany target do potencjału klienta umożliwi optymalne wykorzystanie możliwości handlowca, a także potencjału sprzedażowego klientów w sposób równomierny w całym okresie targetowania. Pozwoli także sprzedaży uniknąć zjawiska realizacji pozostałych celów w ostatnich dniach okresu rozliczeniowego.
 • Tworzenie definicji targetów jest oparte na trzech krokach, tak aby w łatwy sposób można było skopiować wybrany element i wykorzystać go do definicji innego działania czy zakresu. Rozbicie definicji na trzy warstwy odciąża również bazę danych w przechowywaniu tych samych elementów i zwiększa jej wydajność. W pierwszym kroku ustalamy typ danych i możemy się tu posłużyć: kartoteką kontrahentów, klasyfikacją, wskazanymi produktami, kategorią lub typem dokumentu. Wybrane elementy określą cel działań naszych handlowców. W kolejnym kroku ustalamy działanie do wybranych typów danych i mogą to być ilości produktów, wartości netto lub brutto, liczba dokumentów, ilość wizyt lub liczba ankiet. Do tak zdefiniowanych działań dodajemy w ostatnim kroku wartości targetu, zakresy dat w których będzie on aktywny oraz przypisujemy użytkowników.
 • Targety są dostępne na urządzeniu zaraz po replikacji użytkownika mobilnego pod ikoną "Raporty" w głównym ekranie aplikacji. Każda replikacja wykonuje również przeliczenie zdefiniowanych targetów z uwzględnieniem nowo powstałych danych. Dlatego czasy replikacji mogą się wydłużyć, gdy zdefiniujemy większe zakresy danych, co należy uwzględnić podczas projektowania targetów.
 • Przy równomiernym wyznaczaniu targetów handlowcom, system pozwoli ocenić ich efektywność na podstawie realizacji celów. Może również stanowić element systemu premiowego. Dzięki jasno określonym celom oraz ich realizacji, możemy maksymalnie zmotywować pracowników do zwiększenia zaangażowania i osiągania maksymalnych wyników.

Kalendarz

 • Moduł kalendarza służy do planowania oraz rozpoczynania wizyt. Wizyta to domyślny rodzaj typu zadania. Domyślne typy zadań możemy dowolnie modyfikować lub rozszerzać o nowe za pomocą słownika dostępnego w konsoli zarządzającej. Każdy typ zadania oznaczony jest oddzielną ikonką.
 • W kalendarzu dostępne są cztery zakresy czasu. Pierwszy to lista zadań (wizyt) w formie planu dnia, w którym widzimy kolejno zaplanowane zadania waz ze szczegółami planowanych godzin wykonania. Drugi zakres to konkretny dzień, trzeci to zakres tygodnia, a czwarty to przegląd wizyt w zakresie miesiąca - w tym ostatnim widoku wizyty są zgrupowane i po wybraniu wizyt z danego dnia możemy przejść do widoku dziennego. Zadania wykonane dodatkowo oznaczone są zielonym znacznikiem.
 • Kopiowanie zadań, dni, zakresów.
 • Zapisanie realnego czasu wykonania wizyty.

Narzędzia merchandisingu

 • Moduł ankiet to narzędzie do zbierania informacji. Ankiety maja dwa zastosowania. Pierwsze, główne zastosowanie to informacja zebrana podczas wizyty u klienta, dotycząca produktów, eksponowania wystawki itp.. Ten typ ankiety jest dostępny dla handlowca na urządzeniu mobilnym w karcie kontrahenta podczas wykonywania wizyty. Drugie zastosowanie to zebranie informacji od pracowników (użytkowników aplikacji) na tematy istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa np. dotyczące spraw organizacyjnych. Ten typ ankiety dostępny jest w głównym menu aplikacji. Ankiety maja statusy określające gotowość do wysłania, wysłane lub niewypełnione. Ankiety mogą mieć określony czas obowiązywania, w którym będą wyświetlane na urządzeniu. Przy większej liczbie ankiet do dyspozycji mamy filtry, mechanizm sortowania i szybkie wyszukiwanie po nazwie.

Wydruki

 • Drukowanie dokumentów zamówień, faktur, dokumentów magazynowych i kasowych, a także ofert i faktur PRO FORMA na drukarkach mobilnych.
 • Drukować w programie WAPRO MOBILE możemy interfejsem WIFI, interfejsem Bluetooth, zewnętrzną aplikacja lub w chmurze.
 • Wydruki mogą być graficzne, tekstowe lub do PDF.
 • Nagłówek i stopka dokumentów na wydrukach mobilnych. Dla każdego wydruku możemy określić specyficzne parametry, które po ustawieniu są zapamiętywane dla kolejnych wydruków.

Raporty

 • Dostępne w programie raporty to: analiza sprzedaży, marża - artykuł, marża kontrahent, najlepsi odbiorcy, najlepsze artykuły.

Dodatkowe narzędzia

 • Konsola zarządzająca, pozwalająca na kontrolę pracy pracowników.
 • Parametryzacja użytkownika.
 • Uprawnienia użytkownika.
 • Monitowanie przepływu dokumentów.
 • Ręczne lub automatyczne przypisanie kontrahentów.
 • Kreator konfiguracji.
 • Konfigurator synchronizacji.
 • Dystrybucja za pośrednictwem play.google.com.

Serwer

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64
 • 4 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta sieciowa
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012 R2 Server lub nowszy
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Urządzenie mobilne z systemem Android

 • Smartfon lub tablet GSM/UMTS z systemem Android
 • Procesor min. 1.4 GHz (dwurdzeniowy)
 • Pamięć RAM: 1GB
 • Pamięć wbudowana: 500 MB dostępne dla aplikacji
 • Parametr systemu: minimalna pamięć dla aplikacji – 256 MB
 • Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, GPS, aparat tylny 5.0 MP
 • Ekran min. 4.0 cala, rozdzielczość 480*800 lub proporcjonalnie większa
 • System Android 4.1 lub wyższy.

Polecane urządzenia

Polecane urządzenia możemy zobaczyć na stronie: https://wapro.pl/erp/mobilny-handlowiec/wymagania-techniczne/

Ogólne
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Możliwość pracy w sieci
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wysyłania SMS bezpośrednio z aplikacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP oraz ECB
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Konfiguracja czcionek na listach dokumentów dla użytkownika
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Konfiguracja tła aplikacji dla użytkownika
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Magazyny
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Liczba magazynów i oddziałów
PRESTIŻ PLUS
bez limitu
PRESTIŻ
bez limitu
BIZNES
bez limitu
START
1
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Przesunięcie międzymag.
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty przesunięć międzymag. odłożone w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty handlowe
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Faktury uproszczone
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury RR
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury zaliczkowe
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury krajowe w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury marża
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura nieobrotowa
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura ProForma
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury MP – Metoda kasowa
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura - MP
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty SAD i praca w innych walutach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty PZ odłożone w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport/ import dokumentów między oddziałami
PRESTIŻ PLUS
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymag. i zamówień)
PRESTIŻ
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymag. i zamówień)
BIZNES
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymag. i zamówień)
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowalne klasyfikacje dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Transakcje wewnątrzwsp. (UE)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Powielanie wystawionych dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Asortyment
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Powielanie asortymentu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obsługa numerów serii i dat ważności
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obsługa kodów egzemplarzowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Import artykułów z pliku CSV
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie cen promocyjnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość blokowania rabatowania pozycji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport do MS Excel
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Protokoły przecen
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza płynności towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie zamienników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie sprzedaży wiązanej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obrót opakowań zwrotnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Okno szybkiego podglądu szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Personalizacja konfiguracji kolumn
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Wydruk etykiet towarowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Kontrahenci
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość stosowania cenników indywidualnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Program lojalnościowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Okno szybkiego podglądu szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Personalizacja konfiguracji kolumn
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Wydruk etykiet adresowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
CRM
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
CrM (uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Funkcja kalendarza prezentująca zadania
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Kalendarze zadań w stylu Outlook Office
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Powielanie zadań
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Tabele dodatkowe dla zadań CrM
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Pola dodatkowe do zadań CrM
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Rozrachunki
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty finansowe
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie własnych form płatności
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Współpraca z systemem księgowym WF-FaKir dla Windows
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z programem księgowym WF-KaPeR dla Windows
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z systemem WF-Analizy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WF-Mag oraz WF-FaKir
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zamówienia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Zamówienia
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość zmiany statusów zamówień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość definiowania własnych statusów zamówień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Historia zmian statusów zamówienia
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza zamówień i rezerwacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zamówienia walutowe
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Oferta imienna
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import zamówień do pliku TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Kompletacja produktów
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Moduł kompletacji produktów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie występowanie składnika w produktach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Raporty i zestawienia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Kreator zestawień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
z możliwością zapisu do 3 zestawień
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Użytkownicy i uprawnienia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Liczba użytkowników
PRESTIŻ PLUS
dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
PRESTIŻ
dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
BIZNES
dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
START
1
Możliwość nadawania uprawnień dla grup
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Blokowanie oglądania cen zakupu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Analiza aktywności użytkowników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Urządzenia zewnętrzne
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Współpraca z kolektorami danych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z wagami elektronicznymi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z kasami fiskalnymi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z drukarkami etykietującymi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dodatkowe rozszerzenia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Inne
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag