WAPRO MOBILE MAG
 • WAPRO MOBILE MAG
 • WAPRO MOBILE MAG - dokumenty magazynowe
 • WAPRO MOBILE MAG - kartoteka artykułów
 • WAPRO MOBILE MAG - nowy dokument remanentu
 • WAPRO MOBILE MAG - dodawanie zamówienia

WAPRO MOBILE MAG - mobilny magazynier - licencja na okres 365 dni

859,77 zł
Brutto

Program WAPRO MOBILE

25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro

Program objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro. Kod promocyjny WFMAG25% należy wpisać na etapie realizacji zakupu. Regulamin promocji.

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt zakupu każdego kolejnego stanowiska programu to 859,77 zł brutto. Koszt zakupu kolejnego stanowiska do konsoli zarządzającej to 195,57 zł brutto.

Ilość

Aplikacja WAPRO MOBILE MAG to mobilne wsparcie do obsługi magazynu współpracujące z programem do gospodarki magazynowej i sprzedaży WAPRO MAG. Dzięki programowi możemy wykonać remanent, zweryfikować zamówienie przed wysłaniem do klienta lub realizacją na dokument wydania z magazynu, zautomatyzować obieg dokumentów w magazynie. Pozwala on na weryfikację artykułów z dostawy porównując je z zamówieniem do dostawcy. Możemy również zweryfikować ofertę jako dokument pośredniczący w procesie zamawiania.

WAPRO MOBILE MAG wykorzystuje technologię mobilną do zarządzania magazynem dzięki szybkiemu, zdalnemu dostępowi do informacji. Możliwość dostępu online do kartotek, lokalizacji i dokumentów, dostępny dotychczas jedynie w zaawansowanych systemach WMS znacznie ogranicza ilość pomyłek i przyspiesza proces obsługi. Korzystając z ogólnie dostępnych smartfonów z systemem Android zamiast zamawiania kosztownych kolektorów danych co oszczędza czas związany z uruchomieniem aplikacji oraz pieniądze.

Program WAPRO MOBILE MAG składa się z czterech elementów:

 • Konsola zarządzająca - tworzy na tym samym serwerze SQL własną bazę danych, która pełni rolę bazy pośredniczącej między programami WAPRO MAG a WAPRO MOBILE MAG. Konsola zarządzająca nadaje uprawnienia pracownikom mobilnym, decyduje o sposobie numeracji dokumentów mobilnych. Tu możemy przeglądać dokumenty wysyłane z aplikacji mobilnej oraz te pobrane z programu WAPRO MAG.
 • Konfigurator integracji - umożliwia wymianę danych między bazami (centralną i mobilną) oraz ustawia czasy automatycznej integracji danych.
 • Konfigurator synchronizacji (replikacji) Android SQLite – służy do synchronizacji (replikacji) danych z urządzeniem mobilnym. Usługi powinny być zainstalowane na komputerze ze stałym, publicznym adresem IP dostępnym z sieci internet lub zmiennym numerem IP identyfikowanym nazwą przez usługę dyndns.
 • Aplikacja mobilna na tablet lub smartfon z systemem Android – pozwala generować dokumenty magazynowe, a następnie wysyłać je do bazy danych skąd następnie trafiają do bazy programu WAPRO MAG. Artykuły pobierane są z bazy centralnej bez możliwości ich dodawania lub edycji.

Współpraca z innymi programami

Program WAPRO MOBILE MAG jest w pełni zintegrowany z programem WAPRO MAG 365 (licencja roczna) z którego pobiera dane. Współpracuje tylko z wariantami BIZNES, PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS programu WAPRO MAG w aktualnej wersji. Współpracuje również z programem WAPRO ANALIZY. Jeśli posiadają Państwo program WAPRO MAG we wcześniejszej wersji niż aktualnie obowiązująca (do 30 września jest to wersja 8.6x.x), muszą Państwo go zaktualizować.

Funkcjonalności programu WAPRO MOBILE MAG

Ogólne


 • Program WAPRO MOBILE MAG pozwala na obsługę nieograniczonej liczby magazynów, kas oraz firm(w tym przypadku w konsoli zarządzającej musimy przypisać firmę do konkretnego urządzenia).
 • E-Mail bezpośrednio z aplikacji lub przekazany do programu pocztowego.
 • Archiwizacja bazy danych lokalna.
 • Archiwizacja bazy danych replikacyjna - zabezpieczenie danych przed utratą urządzenia.
 • Logowanie użytkownika unikalnym hasłem.
 • Aplikacja objęta systemem zabezpieczeń licencyjnych.

Magazyny


 • Nieograniczona liczba magazynów. 
 • Kontrola stanów magazynowych.
 • Weryfikacja stanów magazynowych w innych magazynach.
 • Podgląd całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu.
 • Przesunięcie międzymagazynowe.
 • Remanenty.

Dokumenty

 • Program WAPRO MOBILE MAG pozwala na wystawianie:
  - dokumentów magazynowych: WZ (Wydanie Zewnętrzne),
  - remanentów.
 • Program pozwala na weryfikację zamówień do dostawcy ZD, zamówień do odbiorcy ZO oraz ofert OF.
 • Wysyłanie dokumentów mailem.
 • Możliwość dostępu do ceny zakupu i automatyczne wyliczanie zysku na zamówieniach. W konsoli zarządzającej możemy ustawić za pomocą parametrów np. blokadę wystawiania dokumentów z pozycjami poniżej ceny zakupu, blokadę możliwość modyfikacji ceny na dokumencie, blokadę zwiększenia rabatu powyżej domyślnego rabatu kontrahenta lub przekroczeniu minimalnej marży określonej w artykule.
 • Powielanie dokumentów.
 • Statusy dokumentów (poprawny, błędny, oczekujący, nowy).
 • Numerację dokumentów handlowych możemy ustawić na automatyczną lub ręczną. W firmach wielomagazynowych lub posiadających wiele kas dodatkowo możemy ustawić numerację na: zależną (dla każdego magazynu lub kasy będzie indywidualny początek numeracji) lub niezależną (dokumenty będą otrzymywać kolejne numery niezależnie od tego z jakiego magazynu lub kasy (dokumenty finansowe) zostały wystawione). Istnieje możliwość ustawienia szablonu numeru dokumentu. Można ustawić trzy okresy numeracji: ciągły (cały szablon numeru musi zdefiniować użytkownik, a licznik nie będzie zerowany aż do rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego), roczny (do szablonu numeru jest dodawany rok wystawienia, a licznik jest zerowany po upływie każdego roku rozliczeniowego), miesięczny (do szablonu numeru dodawany jest miesiąc i rok wystawienia, a licznik będzie zerowany po upływie każdego miesiąca). Trzeba pamiętać aby numeracja była różna od tej w programie WAPRO MAG, ponieważ jeśli dokument w WAPRO MOBILE będzie miał ten sam numer jak dokument w programie WAPRO MAG to zostanie zwrócony do programu mobilnego ze statusem błędnym.
 • Pełna informacja o dokumentach błędnych.
 • Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów.
 • Stany zamówień i rezerwacji.

Kontrahenci

 • Podział kontrahentów na klasyfikacje.
 • Podział kontrahentów na grupy cenowe – do każdej grupy cenowej przypisany jest domyślny rabat/narzut i preferowana cena.
 • Sekcja blokad służy do zdefiniowania warunków kiedy program ma uniemożliwić sprzedaż klientowi towaru z powodu niewywiązania się klienta ze zobowiązań finansowych. Pole „Blokuj obrót magazynowy” nie jest edytowalne z poziomu urządzenia mobilnego, a jedynie jest uzupełniane przez dane przychodzące z centrali – jeśli jest zaznaczone można wystawić tylko dokumenty KP i KW zgodnie z uprawnieniami. Edytowalne są pola „Kredyt kupiecki” (kwota zaległości za towar, powyżej której klient zostanie zablokowany) oraz „Dni po terminie” (ilość dni, przez które klient powinien uregulować swoje należności licząc od dnia wystawienia dokumentu). Możemy wybrać jedną z opcji blokad: „Nie bloku”, „Blokuj”, „Blokuj dla przeterminowanych należności”, „Blokuj dla przeterminowanych należności powyżej limitu”, „Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu”, „Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych”.
 • Teksty ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta.

Produkty

 • Produkty w całości pobierane są z kartoteki artykułów programu WAPRO MAG. Nie ma możliwości edycji tych danych, usuwania lub dodawania nowych.
 • Lista kategorii produktów.
 • Kontrola stanów magazynowych.
 • Wykorzystanie list zaznaczonych artykułów do dokładnego określenia asortymentów dostępnych w systemie mobilnym.
 • Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności.
 • Kolorowanie artykułów w zakresie dostępności stanów magazynowych min/max.
 • Do systemu mobilnego możemy przesłać zdjęcia produktów tylko umieszczone w bazie programu WAPRO MAG. W centralnej kartotece produktów możemy podglądać przesłane z systemu centralnego zdjęcia.  System mobilny obsługuje zdjęcia typu .jpg, .jpeg, .png oraz .bmp.

Rozrachunki

 • Informacja o przeterminowanych lub nierozliczonych rozrachunkach w liście kontrahentów.
 • Blokady przeterminowanych rozrachunków.

Organizacja pracy

 • Rejestr replikacji - informuje m.in. o dacie replikacji, czasie trwania jej poszczególnych etapów, starcie, zakończeniu, rodzaju połączenia oraz informacji o urządzeniu mobilnym które się replikuje. Każda replikacja posiada oznaczenia odnośnie typu replikacji (replikacja całościowa, replikacja z urządzenia na serwer, replikacja z serwera na urządzenie). Do dyspozycji mamy też okno prezentujące dane dotyczące ostatniej udanej replikacji każdego z pracowników mobilnych. W tym miejscu można również sprawdzić, na jakiej wersji aplikacji mobilnej pracują nasi pracownicy.

Kalendarz

 • Zapisanie wykonanych zadań na liście CRM.

Wydruki

 • Drukowanie dokumentów dokumentów magazynowych, remanentów, dokumentów zamówień ZO i ZD, a także ofert i faktur PRO FORMA na drukarkach mobilnych.
 • Drukować w programie WAPRO MOBILE możemy interfejsem WIFI, interfejsem Bluetooth, zewnętrzną aplikacja lub w chmurze.
 • Wydruki mogą być graficzne, tekstowe lub do PDF.
 • Nagłówek i stopka dokumentów na wydrukach mobilnych. Dla każdego wydruku możemy określić specyficzne parametry, które po ustawieniu są zapamiętywane dla kolejnych wydruków.

Dodatkowe narzędzia

 • Konsola zarządzająca, pozwalająca na kontrolę pracy pracowników.
 • Parametryzacja użytkownika.
 • Uprawnienia użytkownika.
 • Monitowanie przepływu dokumentów.
 • Ręczne lub automatyczne przypisanie kontrahentów.
 • Kreator konfiguracji.
 • Konfigurator synchronizacji.
 • Dystrybucja za pośrednictwem play.google.com.

Serwer

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64
 • 4 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta sieciowa
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012 R2 Server lub nowszy
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Urządzenie mobilne z systemem Android

 • Smartfon lub tablet GSM/UMTS z systemem Android
 • Procesor min. 1.4 GHz (dwurdzeniowy)
 • Pamięć RAM: 1GB
 • Pamięć wbudowana: 500 MB dostępne dla aplikacji
 • Parametr systemu: minimalna pamięć dla aplikacji – 256 MB
 • Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, GPS, aparat tylny 5.0 MP
 • Ekran min. 4.0 cala, rozdzielczość 480*800 lub proporcjonalnie większa
 • System Android 4.1 lub wyższy.

Polecane urządzenia

Polecane urządzenia możemy zobaczyć na stronie: https://wapro.pl/erp/mobilny-magazynier/wymagania-techniczne/

Ogólne
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Możliwość pracy w sieci
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Elektroniczna wymiana danych w programie Biuro Rachunkowe Online
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wysyłania SMS bezpośrednio z aplikacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne pobieranie kursów walut z NBP oraz ECB
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Konfiguracja czcionek na listach dokumentów dla użytkownika
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Konfiguracja tła aplikacji dla użytkownika
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Magazyny
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Liczba magazynów i oddziałów
PRESTIŻ PLUS
bez limitu
PRESTIŻ
bez limitu
BIZNES
bez limitu
START
1
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Przesunięcie międzymag.
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty przesunięć międzymag. odłożone w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wzajemnego kasowania i modyfikacji dokumentów MM w magazynach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty handlowe
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Faktury uproszczone
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury RR
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury zaliczkowe
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury krajowe w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury marża
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura nieobrotowa
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura ProForma
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktury MP – Metoda kasowa
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Faktura - MP
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obsługa wielu momentów podatkowych VAT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie zużytych wyrobów węglowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość akcyzy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie dokumentów dostawy prezentujące wysokość marży
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty SAD i praca w innych walutach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty SAD z opcją Przychód odłożony w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty PZ odłożone w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport/ import dokumentów między oddziałami
PRESTIŻ PLUS
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymag. i zamówień)
PRESTIŻ
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymag. i zamówień)
BIZNES
(w zakresie kartotek asortymentów i kontrahentów, przesunięć międzymag. i zamówień)
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowalne klasyfikacje dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Transakcje wewnątrzwsp. (UE)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Remanent cząstkowy (możliwość sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Powielanie wystawionych dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Asortyment
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Powielanie asortymentu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obsługa numerów serii i dat ważności
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obsługa kodów egzemplarzowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Import artykułów z pliku CSV
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie cen promocyjnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość blokowania rabatowania pozycji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport do MS Excel
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Protokoły przecen
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza płynności towarów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie zamienników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie sprzedaży wiązanej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Obrót opakowań zwrotnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Okno szybkiego podglądu szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Personalizacja konfiguracji kolumn
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Wydruk etykiet towarowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Kontrahenci
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość stosowania cenników indywidualnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Program lojalnościowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Okno szybkiego podglądu szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów kontrahentów na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Personalizacja konfiguracji kolumn
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Wydruk etykiet adresowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
CRM
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
CrM (uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Funkcja kalendarza prezentująca zadania
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Kalendarze zadań w stylu Outlook Office
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Powielanie zadań
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Tabele dodatkowe dla zadań CrM
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Pola dodatkowe do zadań CrM
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Rozrachunki
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dokumenty finansowe
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie własnych form płatności
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Współpraca z systemem księgowym WF-FaKir dla Windows
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z programem księgowym WF-KaPeR dla Windows
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z systemem WF-Analizy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość publikacji analiz jako natywne raporty programów w WF-Mag oraz WF-FaKir
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zamówienia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Zamówienia
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość zmiany statusów zamówień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość definiowania własnych statusów zamówień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Historia zmian statusów zamówienia
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Analiza zamówień i rezerwacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zamówienia walutowe
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Oferta imienna
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import zamówień do pliku TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Kompletacja produktów
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Moduł kompletacji produktów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienie występowanie składnika w produktach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Raporty i zestawienia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Kreator zestawień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
z możliwością zapisu do 3 zestawień
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Użytkownicy i uprawnienia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Liczba użytkowników
PRESTIŻ PLUS
dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
PRESTIŻ
dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
BIZNES
dowolna (można nadać uprawnienia w dostępie do wybranych opcji)
START
1
Możliwość nadawania uprawnień dla grup
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Blokowanie oglądania cen zakupu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Analiza aktywności użytkowników
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Urządzenia zewnętrzne
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Współpraca z kolektorami danych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z wagami elektronicznymi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z kasami fiskalnymi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Współpraca z drukarkami etykietującymi
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Dodatkowe rozszerzenia
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Możliwość podpinania tabel dodatkowych do list szczegółów
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
nie jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
nie jest elementem programu WF-Mag
START
nie jest elementem programu WF-Mag
Inne
Opis różnic
PRESTIŻ PLUS
PRESTIŻ
BIZNES
START
Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag
Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych
PRESTIŻ PLUS
jest elementem programu WF-Mag
PRESTIŻ
jest elementem programu WF-Mag
BIZNES
jest elementem programu WF-Mag
START
jest elementem programu WF-Mag