WAPRO JPK - program do generowania i wysyłania plików JPK
 • WAPRO JPK - program do generowania i wysyłania plików JPK
 • Import danych do programu WAPRO JPK
 • Walidacja plików w programie WAPRO JPK
 • Pobrany dokument UPO w programie WAPRO JPK
 • Konfiguracja użytkownika w programie WAPRO JPK

WAPRO JPK BIURO 10 - licencja na okres 365 dni

859,77 zł
Brutto

Program WAPRO JPK w wariancie BIZNES jest programem przeznaczonym dla tworzenia sprawozdawczości JPK na podstawie danych pozyskanych z programów: WAPRO MAG, WAPRO FAKTURKA, WAPRO KAPER oraz WAPRO FAKIR w firmach. Program pozwala na przygotowanie i seryjne wysyłanie co miesiąc, bez wezwania organów podatkowych cyklicznych plików JPK dla maksymalnie 10 firm automatycznie a dla wszystkich pozostałych ponad limit pojedynczo, jak również na przygotowanie i wysłanie dla nich plików JPK, na żądanie organów podatkowych w trakcie kontroli firmy będącej klientem biura. WAPRO JPK w wariancie BIZNES generuje pliki XML, których struktura logiczna zawsze jest zgodna z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów schematami JPK. Automatyzacja prac, wbudowane kreatory oraz mechanizmy kontrolne znacznie zmniejszają ryzyko popełnienia błędów.

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

W celu seryjnego wysyłania plików JPK_VAT w imieniu wszystkich klientów, po przygotowaniu danych w programach źródłowych, wystarczy użyć jednego przycisku. Program automatycznie pobierze dane z ewidencji VAT każdej firmy, porówna je z naliczonymi deklaracjami VAT-7 i jeżeli nie znajdzie niezgodności, utworzy na ich podstawie pliki JPK_VAT, a następnie wyśle je do Ministerstwa Finansów. Na koniec automatycznie, bez udziału operatora odbierze Urzędowe Potwierdzenia Odbioru (UPO). Skraca to do minimum czas potrzebny na wykonanie comiesięcznego obowiązku JPK dla naszych klientów. Przechowywanie informacji przekazanych organom podatkowym w bazie danych daje możliwość ewentualnego odtworzenia pliku JPK lub możliwość późniejszego wglądu do zapisanych danych i ich ewentualną weryfikację. Wykonane w programie operacje można przeglądać chronologicznie, w dzienniku programu lub zgrupowane firmami. Przeglądanie zapisanych danych ułatwiają dedykowane dla każdego schematu JPK przeglądarki.

Współpraca z innymi programami

Program współpracuje z programami WAPRO MAG, WAPRO FAKTURKA, WAPRO KAPER, WAPRO FAKIR. Do prawidłowej pracy wymagana jest zawsze najnowsza płatna wersja tych programów.

Funkcjonalności programu WAPRO JPK

Ogólne

 • Działanie w technologii klient-serwer. Program tworzy własną, niezależną od pozostałych programów WAPRO ERP bazę danych.
 • Baza danych jest wielofirmowa, zapisuje dane w kontekście firmy, z której zostały pobrane.
 • Aby dane mogły zostać zaimportowane ze źródłowych baz programu, użytkownik programu musi posiadać uprawnienia do wykonywania tej operacji nadawane w programie, z którego dane pochodzą.

Program

 • Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane są w bazie danych programu.
 • Dane przekazywane organom podatkowym zapisywane są w układzie „książki kontroli”.
 • Podpisywanie wysyłanych plików JPK elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
 • Podpisywanie wysyłanych plików JPK podpisem PZ (profilem zaufanym EPUAP).
 • Pełna automatyzacja operacji importu oraz eksportu danych. Program posiada kreatory importu i eksportu danych.
 • Podgląd i weryfikacja danych przed utworzeniem plików XML.
 • Możliwość wysyłania organom podatkowym przygotowanych plików XML przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pobieranie i wysyłanie danych

 • Pobierane dane JPK zapisywane w bazie danych programu w układzie dziennika.
 • Wstępna walidacja danych podczas procesu pobierania danych JPK.
 • Weryfikacja pobieranych danych JPK_VAT z naliczoną deklaracją VAT-7 (dane pobierane z WAPRO KAPER lub WAPRO FAKIR).
 • Możliwość podglądu i weryfikacji pobranych danych przed utworzeniem plików XML (JPK).
 • Wysłanie plików XML przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na środowisko produkcyjne i testowe Ministerstwa Finansów.
 • Automatyczne wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów żądania odbioru UPO aż do momentu odebrania dokumentu dla każdego wysłanego pliku JPK.

Wysyłanie danych wielu firm

 • Przeglądanie dziennika według firm.
 • Operacja seryjnego pobierania danych JPK, tworzenia plików XML (JPK) oraz wysyłania plików z dowolnej ilości firm uruchamiana jest jednym przyciskiem.
 • Możliwość dzielenia operacji przetwarzania seryjnego na etapy. Wszystkie operacje (etapy) można wykonać seryjnie dla wszystkich firm lub zdefiniowanych grup firm.
 • W głównym oknie programu widoczny jest postęp procesu seryjnego przetwarzania danych i wysyłania cyklicznych plików JPK z wielu firm.
 • Raport okresowy wysłanych plików.

Instalacja jednostanowiskowa 

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 2 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64, 
 • 4 GB RAM, 
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • napęd DVD, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 2012 R2 Server, 
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy. 

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86, 
 • 1024 MB RAM, 
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10. 

Praca w sieciach:

Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

Pozostałe wymagania:

Wymaga dostępu do bazy danych programu: WAPRO FAKIR / WAPRO MAG / WAPRO KAPER.