Wersja pudełkowa programu WAPRO GANG
 • Wersja pudełkowa programu WAPRO GANG
 • Podgląd grafiku pracownika w programie WAPRO GANG
 • Podgląd nieobecności pracownika w programie WAPRO GANG
 • Kartoteka list płac w programie WAPRO GANG
 • Przykładowy wydruk w programie WAPRO GANG
 • Dostępne umowy cywilno-prawne w kartotece osobowej programu WAPRO GANG
 • Lista składników płacowych w programie WAPRO GANG
 • Wykaz rejestratorów czasu pracy dostępnych w programie WAPRO GANG

WAPRO GANG 365 BIZNES 30 - Kadry i Płace - licencja na okres 365 dni

1 105,77 zł
Brutto

 Logo programu WAPRO GANG

25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro

Wariant BIZNES programu WAPRO GANG skierowany jest dla przedsiębiorstw handlowych, usługowych lub produkcyjnych. Zgodnie z warunkami licencji pozwala na obsługę do trzech oddziałów firmy jeśli posiadają ten sam numer NIP lub trzech firm, jeśli każda z nich ma wykupioną oddzielną licencję. Program jest licencjonowany w zależności od ilości aktywnych pracowników w kartotece. Wariant BIZNES 30 pozwala na obsługę tylko do 30 aktywnych pracowników.

Program objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro. Kod promocyjny WFMAG25% należy wpisać na etapie realizacji zakupu. Regulamin promocji.

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt zakupu każdego kolejnego stanowiska wynosi 1105,77 zł brutto.

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

WAPRO GANG (dawniej znany pod nazwą WF-GANG)   jest programem kadrowo-płacowym  wspierającym pracę działów kadr oraz rachuby płac. Sprawdza się w firmach o zróżnicowanej strukturze zatrudnienia i różnorodnych systemach rozliczania czasu pracy oraz wynagradzania. Z pomocą programu możemy prowadzić ewidencję kadrową, naliczać wynagrodzenia i zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzić związane z zatrudnieniem pracowników rozliczenia z ZUS oraz Urzędem Skarbowym. Pozwala na tworzenie list płac, obsługę umów cywilnoprawnych, ewidencje nieobecności, elektroniczny transfer do PFRON, współpracę z rejestratorami czasu pracy jednocześnie zabezpieczając dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Podobnie jak program WAPRO KAPER pozwala na współpracę z programem Płatnik. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako indywidualną, domyślną konfigurację. Program jest oparty na technologii klient- serwer co oznacza że składa się z dwóch części: bazy danych Microsoft SQL Server w wariancie Express Edition którą otrzymujemy bezpłatnie oraz z aplikacji użytkowej WAPRO GANG. Wszystkie wprowadzane w aplikacji dane trafiają do bazy danych z którą aplikacja musi być połączona. Do dyspozycji mamy bogaty system zapytań filtrujących, który pozwala łatwo wyszukiwać i selekcjonować informacje według dowolnych kryteriów. Użytkownik na własny użytek może zbudować dowolne wyrażenie filtrujące. Możemy hierarchicznie segregować dane poprzez drzewa filtrów, które są dostępne w większości okien programu. Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl.

Współpraca z innymi programami

Współpraca z programem WAPRO FAKIR

Program ma wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WAPRO FAKIR. Jeśli programy pracują na jednej bazie danych dane możemy przesyłać bezpośrednio między programami, jeśli programy są zainstalowane na oddzielnych bazach wówczas wymiana danych odbywa się za pośrednictwem plików. Istnieje też możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego.

Współpraca z programem WAPRO ANALIZY

Dzięki współpracy z programem WAPRO ANALIZY możemy stworzyć następujące raporty: 

 • Wykaz umów o pracę w okresach
 • Wykaz umów zlecenia
 • Wykaz umów o dzieło
 • Analiza rozpoczętych angaży w okresach

Współpraca z programem Portal HR

W programie udostępniono zakładkę Portal HR pozwalającą skonfigurować usługę Portal HR by Asseco. Znajdują się w niej mechanizmy synchronizacji danych z programem Portal HR. Mechanizmy te pozwalają założyć dzierżawcę, uzupełnić dane wymagane przez portal, zsynchronizować dane kadrowe i płacowe z portalem.

Współpraca z programem PŁATNIK

Z programu WAPRO GANG do PŁATNIKA możemy wytransferować m.in. następujące pozycje: 

 • Zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych oraz członków ich rodzin (w tym samym adresie lub o innym adresie).
 • Miesięczna deklaracja rozliczeniowa i raporty imienne ubezpieczonych.
 • Imienne raporty miesięczne za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • Informacja ZUS IWA - o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS.
 • Zgłoszenie ZSWA - danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Współpraca z rejestratorami czasu pracy

 • WAPRO GANG jest przystosowany do rejestratorów zapisujących w plikach tekstowych pojedyncze zdarzenia (wejście lub wyjście) w kolejnych wierszach. Po instalacji programu mamy możliwość współpracy z rejestratorami: Bartex, KID, PControl, HSK Data, UNICARD S.A. Istnieje też możliwość przystosowania programu do pracy z innymi rejestratorami.
 • Możliwość tworzenia raportów historii rejestracji i bilansu czasu pracy.

Moje konto WAPRO ERP

Moduł Moje Konto WAPRO ERP umożliwia zamawianie nowych wersji programu, kupowanie nowych produktów i usług oraz zarządzanie licencjami. Aplikacja wykorzystuje ten sam login i hasło, które jest używane do systemu Asystent WAPRO. Moduł może być uruchamiany z Menu Pomoc lub pulpitu informacyjnego programu lub bezpośrednio z pulpitu systemu Windows. Korzystając z modułu mamy:

 • Wgląd w pełną historię i stan posiadania swoich licencji.
 • Bezproblemową szybką aktualizację wszystkich licencji w jednym miejscu.
 • Podgląd kiedy kończą się licencje czasowe.
 • Możliwość pobierania certyfikatów do poszczególnych licencji.
 • Szybką możliwość kalkulacji kosztów aktualizacji licencji.
 • Możliwość dokonania opłaty zamówienia przez płatności internetowe.

Funkcjonalności programu WAPRO GANG BIZNES

Ogólne 

 • Możliwość prowadzenia do trzech firm w programie (jeśli nie są to trzy oddziały firmy posiadające ten sam numer NIP, to każda musi nabyć oddzielną licencję).
 • Możliwość pracy na wspólnej bazie danych z innymi programami WAPRO ERP.
 • Import danych zawartych w arkuszach Excel do dowolnych kartotek systemu, firm lub pracowniczych. W przypadku kartotek firm czy kartotek powiązanych z pracownikiem, w trakcie jednego przebiegu,  możliwe jest zaimportowanie danych dotyczących wielu firm lub wielu pracowników. O tym, czyje to dane, decyduje odpowiedni identyfikator. Jeśli import dotyczy kartotek systemowych, nie ma potrzeby określania rodzaju identyfikatora.
 • Mechanizm rejestracji operacji użytkowników.
 • Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak .xls, .doc, .pdf, .jpg, .bmp i innych.
 • Transfer elektroniczny do banków w formacie ELIKSIR, CITYBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, Boś, WBK [minibank], BPH, PKO BP, Softbank [NetBank], VIDEOTEL, SG Home Banking. Możliwość stworzenia nowego transferu w dowolnym niemal formacie.
 • Możliwość pobierania danych o oddziałach banków działających w Polsce z NBP.
 • Raporty graficzne – mechanizm tworzenia raportów graficznych wykorzystuje środowisko programów WAPRO GANG i Microsoft Word. Założeniem było, aby był on maksymalnie zbliżony do istniejącego w systemie WAPRO Gang mechanizmu raportów tekstowych, oraz aby umożliwiał import definicji tekstowej do definicji graficznej. Tworzenie raportów graficznych  wymaga zainstalowanego pakietu oprogramowania Microsoft Word, natomiast do poprawnego uruchamiania raportów nie jest wymagane posiadanie pakietu Microsoft Word.
 • Gotowe wydruki listy płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów, zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów, miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy, deklaracji PIT, DEK-I/II, DG-1, Z-06.
 • Mechanizm globalnej konfiguracji systemu haseł. Globalne zasady jakie muszą być spełnione dla haseł użytkowników systemu są określane za pomocą programu.
 • Kreator kopiowania danych za pomocą którego można stworzyć dwa rodzaje szablonów: a) Zaznaczeni pracownicy - pozwalający zdefiniować, które z danych pracownika mają być kopiowane. Do wyboru są wszystkie kartoteki pracownika w tym nieobecności i obecności, pola dodatkowe i listy płac. b) Wybrane kartoteki firm wraz z pracownikami - oprócz danych pracownika mogą być kopiowane kartoteki firmy oraz struktura organizacyjna.
 • Dodane do programu szablony utworzone za pomocą kreatora kopiowania danych: a) Kopia firmy wraz z pracownikami i ich danymi - pozwalająca stworzyć duplikat firmy z wszystkimi jej danymi oraz danymi jej pracowników i zleceniobiorców. b) Przejęcie pracownika art. 23(1) - pozwala skopiować wszystkie dane wybranych osób łącznie z ich listami płac do wskazanej firmy. c) Zatrudnienie w innej firmie - pozwala skopiować wybrane dane wskazanych osób. Szablon nie obejmuje danych związanych z zatrudnieniem w firmie źródłowych.
 • Możliwość zarejestrowania mikrorachunku firmy do celów podatkowych w danych podstawowych firmy.
       

Moduł kadrowo-płacowy

 • Dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy o pracę, przeszeregowania, zaświadczenia, świadectwa pracy.
 • Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych.
 • Grafiki pracy odzwierciedlają  system czasu pracy danego pracownika. Dane zawarte w nich służą do rozliczania czasu pracy oraz są wykorzystywane w procesie naliczania listy płac. 
 • Informacje o całodziennych nieobecnościach pracownika wprowadzane są do ewidencji nieobecności. Rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględnia między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie (również za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego).
 • Rozliczanie osób zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą.
 • Obsługa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne osób łączących dodatkowy urlop macierzyński z pracą.
 • Kartoteka okresów pracy w szczególnych warunkach – tu wprowadzane są informacje jeżeli osoba jest zatrudniona w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 • Obliczanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Tworzenie indywidualnych lub zbiorczych list płac.
 • Kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe.
 • Deklaracje PIT (11, 2, 12, 40, 4, 4R, 8AR, 8A, 8B, 8C, 2A).
 • Dokumenty ZUS: zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z-7, zaświadczenie RP-7.
 • Sprawozdania GUS: meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06.
 • Deklaracje PFRON: DEK-I, DEK-I,u ,DEK-II, informacja INF-1.
 • Raporty dla ZPCh: zestawienia przeciętnego zatrudnienia z podziałem na osoby pełno i niepełnosprawne oraz według stopnia niepełnosprawności, zestawienia. Zestawienia do art. 22 i 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rejestracja i kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Zerowy PIT dla młodych - zmiany wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1394). Mamy możliwość zaznaczenia wyłączenia zaliczki na podatek dochodowy dla osób do 26 roku życia w roku 2019 oraz włączenia naliczenia zaliczki dla tych osób w latach następnych. W obliczeniach list płac oraz zawieraniu umów zleceń istnieje kontrola przekroczenia kwoty limitu określonego w ustawie oraz kontrola wieku na podstawie daty wypłaty listy.
 • Możliwość rozliczania kierowców jako pracowników delegowanych tzw. "Pakiet mobilności". W "Danych wprowadzających" znajduje się kartoteka "Wirtualne diety dla kierowców" pozwalająca rejestrować fakt przebywania kierowcy zagranicą danego dnia oraz współczynnik diety. Na tej podstawie obliczane są kwoty diet na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i podstawy opodatkowania w typie listy lista podstawowa.

Moduł umów cywilno-prawnych

 • Obsługa umów cywilno-prawnych w programie WAPRO GANG została dostosowana do potrzeb użytkowników i charakteru tych umów. Typowe, jednorazowe umowy, za które wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie wystawionego przez wykonawcę rachunku wprowadzane są do kartoteki umów cywilno-prawnych. Umowy długoterminowe, za które zlecający będzie wypłacał wynagrodzenie okresowo w pewnej kwocie i będzie chciał to robić na podstawie sporządzonej przez siebie listy płac wprowadzane są do kartoteki umów okresowych. Do ich rozliczania stworzono specjalny typ listy płac. Poprzez tą listę płac możemy naliczyć zasiłek chorobowy lub macierzyński.
 • Rozliczanie kontraktów menadżerskich i wynagrodzeń członków rad nadzorczych.
 • Wypłata świadczeń i rozliczenie z podatku dla osób zatrudnionych na umowę o praktykę absolwencką.
 • Budżetowanie i rozliczanie wynagrodzeń w systemie „Projektów".
 • Rozliczanie stypendiów uczniów i studentów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych kierowanych przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy.

E-Deklaracje

 • Moduł e-Deklaracji umożliwia wysyłanie wygenerowanych wcześniej w programie WAPRO GANG deklaracji drogą elektroniczną. W module tym mamy możliwość odbierania i drukowania Urzędowych Poświadczeń Odbioru.

Eksport danych do systemów PFRON

 • Tworzenie plików z wnioskami WN-D i miesięcznymi informacjami INF-D-P oraz ich transfer do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Eksport przelewów do banków

 • Gotowe szablony plików transferowych do większości banków.
 • Możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie.

E-Archiwum dokumentów

 • Przechowywanie w bazie danych programu e-Dokumentów w kontekstach: pracowników i firmy.

Konfiguracja i modyfikacja

 • Skonfigurowanie istniejących oraz dodawanie i usuwanie (w razie potrzeby) nowych, własnych składników płacowych. Możliwość ich sortowania według kolejności występowania na listach płac lub nazwy, a także wyfiltrowania tych z ustawionym atrybutem „Wyświetlać składnik” oraz tych z ustawionym atrybutem „Pieniądze”.
 • Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu.
 • Pełna dowolność konstruowania algorytmów.
 • Możliwość definiowania i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie.
 • Operacja "Grupowe wprowadzanie przeszeregowań umów okresowych" pozwala zaktualizować kwotę lub stawkę umowy jeżeli istnieje umowa rozpoczynająca się od podanej daty lub wprowadzić kolejną umowę jeżeli data zawiera się w okresie istniejącej umowy.

Usługi subskrypcyjne

 • Usługi subskrypcyjne są funkcjonalnością dostępną tylko dla posiadaczy aktualnej wersji programu i ich wygaśnięcie następuje wraz z końcem roku kalendarzowego w którym kończy się okres obowiązywania danej wersji.
 • WAPRO RODO jest modułem dostępnym bezpłatnie jako usługa subskrypcyjna dla posiadaczy aktualnej wersji programu. Przeznaczeniem programu jest ułatwienie osobom odpowiedzialnym w firmach za bezpieczeństwo danych osobowych przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych zawartych w rozporządzeniu RODO w zakresie rozliczalności i ograniczenia celu oraz realizacji praw podmiotów danych takich jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu oraz prawo do przenoszenia danych. Program WAPRO RODO pozwala na prowadzenie zarówno rejestrów dotyczących elektronicznych zbiorów danych, jak i rejestrów dotyczących zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej.
 • WAPRO Czynności automatyczne działa niezależnie od programu WAPRO GANG wykonując zlecone zadania według wprowadzonych harmonogramów. Za pomocą programu WAPRO GANG temu modułowi można zlecić: a) Pobieranie danych z ZUS - odbiór zamówionych w PUE ZUS raportów zawierających e-ZLA w celu importu danych do ewidencji nieobecności. b) Poczta e-mail - wysyłanie pasków mailem jako załączników PDF za pomocą modułu e-Poczty.
 • WAPRO PPK to moduł którego zadaniem jest realizacja wymogów zapisanych w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dziennik Ustaw z 2018 r. pozycja 2215). Umożliwia on rejestrację umowy o zarządzanie PPK podpisanej z instytucją finansową łącznie z elementami opisanymi w ustawie, rejestrację uczestników wraz z parametrami pozwalającymi na obliczenie ich składek do PPK, rejestracje deklaracji uczestników dotyczących wysokości składek, rezygnacji z dokonywania wpłat i wznowienia dokonywania wpłat. Moduł jest wyposażony w opcje importu danych firm i uczestników oraz obliczonych składek na PPK z programów źródłowych (WAPRO GANG, WAPRO KAPER), jak również opcję przygotowania plików dla instytucji finansowych zgodnie z dokumentem opracowanym przez Grupę Projektową PPK.

Instalacja jednostanowiskowa 

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 2 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 8, Windows 10
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64, 
 • 4 GB RAM, 
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • napęd DVD, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 2012 R2 Server, 
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy. 

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86, 
 • 1024 MB RAM, 
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 8/Windows 10. 

Praca w sieciach:

Windows 8/ Windows 10

Pozostałe wymagania:

Do użytkowania programu na komputerach z systemem Windows 8, Windows 10 wymagane jest posiadanie silnika bazy danych w wersji minimum MS SQL Server 2014.

Zobacz także