WAPRO AUKCJE - program do obsługi aukcji Allegro
 • WAPRO AUKCJE - program do obsługi aukcji Allegro
 • Kartoteka aukcji w programie WAPRO AUKCJE.
 • Kartoteka transakcji w programie WAPRO AUKCJE.
 • Kartoteka towarów w programie WAPRO AUKCJE.
 • Kartoteka klientów w programie WAPRO AUKCJE
 • Motywy w programie WAPRO AUKCJE
 • Pulpit menadżerski programu WAPRO AUKCJE.
 • Koszty wystawienia aukcji w programie WAPRO AUKCJE.

WAPRO AUKCJE START 1000 - licencja na okres 365 dni

613,77 zł
Brutto

Program WAPRO AUKCJE jest programem ściśle współpracującym z programem WAPRO MAG i platformą aukcyjną Allegro wspomagając proces sprzedaży na Allegro i obsługę posprzedażową w WAPRO MAG. Aplikacja pozwala na obsługę wielu kont (bez limitu w ramach jednej firmy). Rozpoczęcie pracy z programem jest łatwe, ponieważ po wprowadzeniu danych konta Allegro oraz danych z programu WAPRO MAG automatycznie pobierane są aktualnie wystawione aukcje w Allegro. Łatwo możemy przeglądać aukcje i zarządzać nimi dzięki wspieraniu i automatyzacji procesów związanych z wystawianiem aukcji z wykorzystaniem danych z programu WAPRO MAG. Szybko obsłużymy proces posprzedażowy poprzez synchronizację transakcji z wypełnionymi formularzami pozakupowymi i przesłanie jednej lub wielu transakcji na zamówienie w WAPRO MAG. Użytkownik może tworzyć wygodne motywy HTML, które może personalizować podczas wystawiania danymi z WAPRO Mag.

Instalacja: jednostanowiskowa

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

Program WAPRO AUKCJE START 1000 jest udostępniany w formie licencji czasowej na okres 365 dni. Licencjonowany jest również na ilość produktów, które zostały udostępnione w aplikacji WAPRO AUKCJE z programu WAPRO MAG. Oznacza to, że można jednocześnie wystawiać te same towary na różnych aukcjach i kontach Allegro jednak liczba udostępnionych produktów nie może przekroczyć 1000 w tym wariancie programu. Jeśli użytkownik przekroczy liczbę produktów dostępnych w programie np. do 1001 to system zablokuje opcje synchronizacji i dodawania nowych aukcji do momentu kiedy liczba nie zostanie zmniejszona znowu do 1000. Użytkownik nie będzie też mógł wyłączyć widoczności danego produktu w liście dostępnych produktów do momentu kiedy system widzi na niej aktywną trwającą aukcję. Dzięki temu użytkownik programu  może 1000 produktów wystawiać wielokrotnie na różnych kontach i w różnych kategoriach, lecz także sprzedawać pewne produkty sezonowo, a z końcem sezonu wyłączać ich widoczność i w to miejsce wstawiać nowe produkty. W wariancie 1000 synchronizacja baz danych odbywa się tylko wtedy gdy program jest uruchomiony.

Współpraca z innymi programami

Program może działać tylko we współpracy z programem WAPRO MAG. Ponieważ jest licencjonowany w modelu rocznym do odnowienia licencji wymagana jest najnowsza wersja programu WAPRO MAG.

Funkcjonalności programu WAPRO AUKCJE.

Ogólne

 • Wymiana danych z portalem Allegro odbywa się za pośrednictwem WebAPI Allegro oraz REST API Allegro czyli usługi internetowej, która udostępnia zestaw funkcji obsługujących portal Allegro analogicznie do obsługi bezpośrednio w samym portalu Allegro.
 • Synchronizacja danych odbywa się z wykorzystaniem tzw. dzienników aukcji i transakcji. Są to dzienniki zdarzeń dostępne w usłudze Allegro WebAPI, które prezentują dane z ostatnich około 8 dni. W praktyce oznacza to, że gdy transakcja wystąpi w dniu bieżącym, a przez kolejnych 10 dni program z jakichś powodów nie będzie synchronizowany z usługą Allegro to informacje o tej transakcji nie będą pobrane ponieważ usługa WebAPI skasuje już informację o tym zdarzeniu.
 • Obsługa wielu kont (bez limitu w ramach jednej firmy).
 • Na większości list głównych w poszczególnych modułach dostępna jest opcja eksportu listy do Excela.
 • Możliwość konfiguracji kolumn w modułach – możemy zmieniać kolejność kolumn, zmieniać rozmiar kolumn, ukrywać wybrane kolumny, grupować tabelę według kolumn.
 • Obsługa gniazd rozszerzeń w formie własnych procedur SQL pozwalająca na rozszerzenie logiki w czasie integracji o własną logikę.

Aukcje

 • W tym module użytkownik może przeglądać lub zarządzać aukcjami wystawionymi na Allegro lub dodawać nowe aukcje. Automatycznie pobierane są aukcje trwające oraz ostatnie 100 aukcji niesprzedanych.
 • Możemy dodawać lub powielać aukcje, a dopóki aukcja nie jest wystawiona także edytować wszystkie elementy aukcji. Program pozwala również powielić i wystawić ponownie zaznaczone aukcje.
 • Aukcja wystawiana jest natychmiast na Allegro (jeśli jest zaplanowana harmonogramem Allegro pojawi się w portalu zgodnie z tym harmonogramem). Każdą aukcję możemy zakończyć przed czasem. Istnieje też możliwość kończenia wybranych aukcji w przypadku braku stanu lub ilości dostępnej.
 • Obsługa jednostek WAPRO Mag w trakcie wystawiania aukcji oraz podczas importu transakcji na zamówienie.
 • Synchronizacja aukcji dodanych poza aplikacją oraz nagłówków aukcji (dane o sprzedaży, obserwowane itp.).
 • Pobieranie pojedynczych aukcji dodanych poza aplikacją poprzez numer.
 • Tworzenie profili aukcji – są to aukcje które zostały skonfigurowanie z podaniem wszystkich parametrów i zapisane jako profil. Profil można powielać do normalnej aukcji i na jego podstawie wystawiać wielokrotnie tą samą aukcję np. w różnych kategoriach.
 • Do zaznaczonej aukcji możemy dodać dodatkowy opis umieszczany pod aukcją Allegro.
 • Program WAPRO AUKCJE pozwala na sprawdzenie zarówno kosztów wystawienia jak i kosztów prowizji od sprzedaży. Koszty te są zmienne w czasie i uzależnione są od ilości sprzedanych sztuk, wiec użytkownik co jakiś czas może odświeżać informacje o kosztach.
 • Personalizacja aukcji danymi z WAPRO Mag.
 • W programie mamy wiele możliwości grupowych operacji na aukcjach. Grupowo możemy zmieniać ilości w aukcjach trwających, grupowo powielać aukcje, grupowo je wystawiać, grupowo zmieniać ceny na aukcjach, grupowo wystawiać aukcje z profilu aukcji, grupowo kopiować aukcje między kontami.
 • Moduł cenników wysyłki umożliwia utworzenie, na podstawie form dostawy dostępnych w Allegro, cenników które można wybierać podczas wystawiania aukcji. Pozwala to znacząco skrócić czas wystawiania aukcji.
 • Mapowanie kategorii Allegro na kategorie WAPRO Mag.
 • Tworzenie towarów w programie WAPRO Mag na podstawie aukcji.
 • Obsługa aukcji z wariantami (np. obuwie).
 • Obsługa własnych uwag do aukcji nie publikowanych w serwisie.

Transakcje

 • Transakcje to pobrane informacje o sprzedaży w poszczególnych aukcjach. W ramach jednej transakcji mogą występować informacje o sprzedaży w kilku aukcjach lub jedna transakcja może dotyczyć jednej aukcji. Dane pobierane są na podstawie dziennika transakcji usługi WebAPI Allegro oraz te, dla których został uzupełniony formularz pozakupowy w Allegro przez kupującego.
 • Transakcje w programie WAPRO AUKCJE podzielone są na transakcje zwykłe, oznaczone jako nieudane oraz transakcje bez FOD (gdzie kupujący nie uzupełnił formularza dostawy). Przeniesienie transakcji do nieudanych pozwala wystąpić do Allegro o zwrot prowizji dla poszczególnych zakupów z danych transakcji. Transakcje bez FOD są kasowane z listy w trakcie synchronizacji po upływie 30 dni, ale jeśli utworzone z nich były zwykłe transakcje to pozostają one w głównym rejestrze transakcji.
 • W przypadku transakcji bez FOD należy dodać kontrahenta do kartoteki kontrahentów jeśli nie wykonywał wcześniej zakupów lub pobieramy go z Allegro na podstawie publicznie dostępnych danych.
 • Realizacja transakcji pozwala przesłać jedną lub wiele transakcji na zamówienie. Podczas realizacji transakcji program tworzy W programie WAPRO MAG: kontrahenta wraz z formami dostawy, tworzy dokumenty zaliczek dla transakcji z zarejestrowaną wpłatą oraz tworzy zamówienie.
 • Grupowanie transakcji pozwala utworzyć z grupy transakcji jedno zamówienie dzięki czemu łatwiej można je zrealizować na jeden dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 • Możliwość edycji kosztów lub zarejestrowania wpłaty ręcznej. W momencie realizacji zamówienia wartość wpłaty przenoszona jest na dokument BP (Bank Przyjmie) i jest kojarzona z zamówieniem jako zaliczka.
 • Synchronizacja informacji o płatnościach PayU.
 • Automatyczne synchronizowanie transakcji.
 • Oznaczanie transakcji jako nieudane.
 • Grupowe/indywidualne wnioski o zwrot prowizji.

Towary

 • W module Towary użytkownik może podejrzeć aktualna listę artykułów z WAPRO MAG z wybranego magazynu.
 • Program WAPRO AUKCJE pozwala grupowo wyłączyć widoczność towaru z listy, pod warunkiem że nie ma on aktualnie trwającej transakcji.
 • W panelu szczegółów możemy zobaczyć listę Aukcje która prezentuje listę aukcji która jest skojarzona z tym towarem, a także listę Klienci która prezentuje klientów, którzy kupili na aukcjach dany artykuł.
 • Zakładka Zdjęcia umożliwia wczytanie zdjęć dostępnych w bazie programu WAPRO MAG, tak aby były dostępne w trakcie wystawiania aukcji na danym produkcie. Zdjęcia można dodać też do programu ręcznie lub zaimportować z aukcji Allegro.
 • Pobieranie cen i stanu/ilości dostępnej z WAPRO Mag.
 • Automatyczne przeliczenia (ilości i ceny) wg wybranej jednostki.
 • Użytkownik może wprowadzić dodatkowe 10 linków do zdjęć, które umieszczone są na serwerze WWW i mogą być podlinkowane do aukcji w trakcie wystawiania. Można wymusić dodatkowo aby wszystkie te podlinkowane zdjęcia były w takim samym rozmiarze.
 • Import zdjęć przypisanych do aukcji podczas importu aukcji.

Klienci

 • W module Klienci użytkownik może podejrzeć aktualną listę klientów, którzy wykonali zakupy na naszych aukcjach.
 • Program WAPRO AUKCJE automatycznie przesyła dane kontrahenta z transakcji do programu WAPRO MAG, lecz mamy również możliwość ręcznego dodania kontrahenta jeśli chcemy np. ręcznie dodać zamówienie dla klienta z Allegro.
 • Możliwość edycji danych klienta zaimportowanego z transakcji zakupu – wszystkie zmiany znajdą odzwierciedlenie w programie WAPRO MAG. Również edycja danych kontrahenta w programie WAPRO MAG powoduje automatyczne przesłanie tej zmiany do programu WAPRO AUKCJE.
 • Możliwość dodania do lub usunięcia kontrahenta z czarnej listy kontrahentów oraz synchronizacji czarnej listy.
 • Obsługa adresów dostawy klienta.

Komentarze

 • Okno komentarzy pozostawiono dla wstecznej kompatybilności, obecnie komentarze w Allegro zostały zastąpione oceną sprzedawcy.
 • Synchronizacja komentarzy oczekujących.
 • Automatyczne wystawianie "pozytyw za pozytyw".
 • Grupowe wystawianie komentarzy.
 • Zapamiętywanie treści ostatnio użytej dla komentarzy pozytywnych.

Poczta

 • Moduł Poczty pozwala na obsługę korespondencji z klientami dokonującymi zakupów na naszych aukcjach. Program umożliwia wysyłanie wiadomości za pomocą: wiadomości wysyłanych przez standardowy mechanizm Allegro WebAPI, lub domyślnego klienta poczty np. MS Outlook, albo wbudowanego klienta pocztowego WAPRO e-Poczta poprzez konto firmowe lub indywidualne.
 • W konfiguracji programu można włączyć automatyczne wysyłanie wiadomości dla transakcji, które są opłacone zgodnie ze wskazanym szablonem.
 • Przy wysyłce wiadomości poprzez mechanizm WebAPI Allegro możemy tworzyć szablony wiadomości.

Paczki

 • W module Paczki użytkownik może przeglądać lub zarządzać paczkami wygenerowanymi do transakcji, a następnie tworzyć je u operatora przesyłek. Dostępna jest integracja z Paczkomaty, aPaczka.pl oraz Paczka w ruchu.
 • Paczki mogą być tworzone na podstawie transakcji (dane do paczki zostaną uzupełnione danymi kontrahenta z transakcji oraz pozycje zostaną pobrane z danej transakcji) lub ręcznie – pojedynczo lub grupowo.
 • Program WAPRO AUKCJE pozwala pobrać aktualny status paczki z systemu operatora, a także pozwala na wygenerowanie i pobranie etykiety z systemu operatora.
 • W każdej chwili możemy nadać albo anulować paczkę w systemie przesyłek operatora.

Motywy

 • Moduł Motywy pozwala użytkownikowi zdefiniować szablony graficzne, które będą możliwe do użycia w trakcie wystawiania aukcji. Program w standardzie udostępnia 8 motywów graficznych w dwóch układach (jedno- i dwu- kolumnowych oraz w czterech szatach graficznych).
 • Motyw to szata graficzna HTML, w treści której można wykorzystać zmienne aplikacji, które w trakcie wystawiania aukcji zostaną „spersonalizowane” czyli zmienna zostanie zamieniona na rzeczywistą wartość jakiej odpowiada.
 • Możliwość powielania motywów.

Pulpit menadżerski

 • W module pulpitu prezentowane są podstawowe wskaźniki dotyczące sprzedaży w portalu Allegro. Dane prezentowane są zgodnie z wybranym zakresem dat oraz z konta które jest aktualnie wybrane przez użytkownika. Dane prezentowane są w formie wskaźników liczbowych oraz wykresów z rozbiciem na kilka serii.

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 2 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64, 
 • 4 GB RAM, 
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • napęd DVD, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 2012 R2 Server, 
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy. 

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86, 
 • 1024 MB RAM, 
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768), 
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.