Wersja pudełkowa programu WAPRO ANALIZY
 • Wersja pudełkowa programu WAPRO ANALIZY
 • Lista analiz predefiniowanych w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza sprzedaży wg odbiorców w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza obrotów magazynowych wg kategorii w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza zamówień wg asortymentu w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza rozrachunków – stan rozrachunków w wybranym okresie w programie WAPRO ANALIZY
 • Analiza zapisów na kontach (zmiany obrotów dla konta 40 – syntetycznie) w programie WAPRO ANALIZY

WAPRO ANALIZY 365 BIZNES - Analizy wielowymiarowe - licencja na okres 365 dni

736,77 zł
Brutto

Logo programu WAPRO ANALIZY

25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro

Wariant BIZNES programu WAPRO ANALIZY jest wariantem podstawowym programu. Od wersji PRESTIŻ różni się brakiem widoków analitycznych które pozwalają na pominięcie generowania struktur OLAP oraz brakiem współpracy z programami WAPRO KAPER, WAPRO GANG oraz WAPRO BEST.

Program objęty promocją 25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro. Kod promocyjny WFMAG25% należy wpisać na etapie realizacji zakupu. Regulamin promocji.

Instalacja: Jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa. Koszt zakupu każdego kolejnego stanowiska programu wynosi 736,77 zł brutto.

Wersja programu

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy
Wersja niedostępna w przypadku przesyłki za pobraniem
Aby zamówić, podaj numer NIP w zamówieniu

Ilość

Program WAPRO ANALIZY jest programem uzupełniającym dla innych programów Asseco WAPRO przeznaczonym do analizy danych zarejestrowanych w innych programach magazynowo-sprzedażowych lub finansowo-księgowych. Program zawsze pracuje bezpośrednio na danych, ponieważ doinstalowuje swoją strukturę do baz danych innych programów, dlatego też tworzone analizy są zawsze aktualne. Skierowany jest do osób zarządzających firmą, działem firmy, tworzących strategię firmy dostarczając im wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program wykorzystuje technologię klient – serwer opierając się na bezpłatnej wersji bazy danych Microsoft SQL Server Express Edition jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP) co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność. Umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy. Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych natywnej przeglądarki danych działających analogicznie jak tabele przestawne arkusza MS Excel. Takie rozwiązanie zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też definiowania hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych. Taka metoda analizy danych pozwala równocześnie analizować dane w postaci tabelarycznej jak również wykresu. Zmieniając dane w tabeli automatycznie zmienia się zawartość wykresu co pozwala znacznie zredukować czas wymagany do przeprowadzenia analizy.

Wprowadzenie

Proces analizy składa się z dwóch etapów:

 • Przygotowanie odpowiedniego do projektu analizy zestawu danych (wybieramy odpowiedni zbiór danych), zdefiniowania wymaganego zestawu wymiarów, poziomów i miar.
 • Pracy w wewnętrznej przeglądarce danych w celu odpowiedniego skonfigurowania przygotowanych wcześniej wymiarów, poziomów i miar, tak aby uzyskać odpowiednie zestawienia tabelaryczne i wykresy.

W programie można albo:

 • Tworzyć i zapamiętywać wszystkie utworzone analizy w celu późniejszego ich wykorzystania w niezmienionej formie, w postaci gotowych szablonów;
 • Albo utworzyć tylko kilka podstawowych definicji zbiorów danych przeznaczonych do późniejszej, interaktywnej pracy. Wewnętrzna przeglądarka posiada mechanizmy pozwalające na łatwe manipulowanie danymi, ich filtrowanie lub grupowanie. Otwierając wybrany zestaw danych możemy go przeanalizować pod dowolnym kątem. Po wstępnej analizie danej często pojawia się problem wymagający głębszego przeanalizowania. Program pozwala by praca z danymi mogła przebiegać indywidualnie tak aby znaleźć źródło zaabsorbowanego zjawiska, problemu, zmiany trendu.

Program WAPRO Analizy nie jest przeznaczony do wykonywania roboczych zestawień rejestrów dokumentów, czy innych zestawień dostępnych w innych aplikacjach systemu zarządzania firmą WAPRO ERP. Można natomiast uzyskać zestawienia niedostępne w innych aplikacjach, można zestawić na przykład całkowite koszty zakupu czy też sprzedaż netto w tym okresie i analizować je pod różnym kątem. W podziale na firmy, oddziały, magazyny, czy kategorie asortymentowe, asortyment, producentów, dostawców, wyróżniki, indeksy. Można porównywać trendy wybranych miar dla całych kategorii lub wybranych pozycji asortymentowych, zestawiać listy najlepiej lub najgorzej sprzedających się towarów w magazynach, punktach sprzedaży, u handlowców czy też wyniki osiągnięte z naszymi odbiorcami i wiele innych.  

Współpraca z innymi programami

WAPRO MAG

 • WAPRO MAG Analizy sprzedaży - Umożliwia przygotowanie wszechstronnej analizy dotyczącej sprzedaży. Przygotowane raporty mogą być grupowane między innymi wg czasu, klientów, grup cenowych, klasyfikacji kontrahentów, magazynów, terytorium oraz artykułów i ich kategorii a jako wartości w analizach można zastosować miary: wartość sprzedaży netto, brutto, wartość zakupu netto, marża, narzut, zysk netto, ilość.
 • WAPRO MAG Analizy sprzedaży ze wskaźnikami KPI - prezentuje wartości sprzedaży w podziale na: handlowców, kontrahentów, artykuły, magazyny, kategorie asortymentowe, rok, miesiąc. Analizy prezentują dane w czterech kolumnach (wartość, cel, status, trend) dla każdej z miar: sprzedaż zysk – KPI, sprzedaż ilość – KPI, sprzedaż netto – KPI.
 • WAPRO MAG Analizy obrotów magazynowych - Umożliwia przygotowanie zestawień, raportów obrotów magazynowych tzn. przychodów i rozchodów magazynowych. Mogą one być grupowane wg czasu, dostawców, pól dodatkowych, magazynów oraz artykułów i ich kategorii a jako wartości w analizach można zastosować miary: wartość przychodu wyrażana w cenie zakupu, wartość rozchodu wyrażona w cenie zakupu, saldo wartości zakupu (różnica pomiędzy wartościami zakupu przychodów i rozchodów), ilość.
 • WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych ze wskaźnikami KPI – prezentuje wartości sprzedaży w podziale na: artykuły, magazyny, rok, miesiąc. Analizy prezentują dane w czterech kolumnach (wartość, cel, status, trend) dla każdej z miar: rozchód ilość- KPI, zysk netto rozchód –KPI.
 • WAPRO MAG Analizy zamówień - Przeznaczona jest do przygotowania zestawień związanych ze stanem realizacji zamówień, zarówno ich stanem bieżącym jak i podsumowaniem w wybranym okresie czasu. Analiza ta przygotowuje raporty w postaci tabeli przestawnej. Raporty takie mogą być grupowane wg czasu, zamówień, terytorium, klientów, grup cenowych, klasyfikacji kontrahentów, magazynów, lokalizacji, producentów, wyróżników, artykułów i ich kategorii i wielu innych poziomów charakterystycznych dla zamówień. Jako wartości w analizach można zastosować miary: ilości i wartości – „do realizacji”, „zamówiono”, „zarezerwowano”, „zrealizowano”, „odbiorcy odbiorą” i „dostawcy dostarczą”.

WAPRO FAKIR

 • WAPRO FAKIR Analiza rozrachunków – Przeznaczona jest do wszechstronnej analizy stany rozrachunków w firmie. Dostępne miary: Kwota, Kwota w walucie, Pozostało, Pozostało w walucie, Zapłacono, Zapłacono w walucie.
 • WAPRO FAKIR Analiza zapisów na kontach - Umożliwia szybkie przeglądanie obrotów na kontach księgi handlowej. Wymiarami są tutaj kolejne poziomy analityki konta, przy czym możliwa jest analiza danych aż do poziomu pojedynczych zapisów na koncie. Oczywiście mamy też do dyspozycji wymiar Data reprezentująca okres z poziomami: rok, kwartał, miesiąc, tydzień i dzień. W ramach wymiarów dane mogą być prezentowane w postaci trzech miar: Obroty WN,  Obroty MA oraz  Saldo.

Moje konto WAPRO ERP

Moduł Moje Konto WAPRO ERP umożliwia zamawianie nowych wersji programu, kupowanie nowych produktów i usług oraz zarządzanie licencjami. Aplikacja wykorzystuje ten sam login i hasło, które jest używane do systemu Asystent WAPRO. Moduł może być uruchamiany z Menu Pomoc lub pulpitu informacyjnego programu lub bezpośrednio z pulpitu systemu Windows. Korzystając z modułu mamy:

 • Wgląd w pełną historię i stan posiadania swoich licencji.
 • Bezproblemową szybką aktualizację wszystkich licencji w jednym miejscu.
 • Podgląd kiedy kończą się licencje czasowe.
 • Możliwość pobierania certyfikatów do poszczególnych licencji.
 • Szybką możliwość kalkulacji kosztów aktualizacji licencji.
 • Możliwość dokonania opłaty zamówienia przez płatności internetowe.

Funkcjonalności programu WAPRO ANALIZY BIZNES

Podstawowe funkcjonalności

 • Dla użytkowników którzy jeszcze nie spotkali się z tabelami przestawnymi program oferuje pakiet predefiniowanych, najbardziej typowych, standardowych analiz. Pozwalają natychmiast rozpocząć pracę z programem i wykonać potrzebne zestawienia czy wykresy. Analizy te możemy powielić i zmodyfikować, dzięki czemu stworzymy pierwsze, własne zestawy danych. W ten sposób ucząc się zaczniemy tworzyć od podstaw swoje własne analizy. 
 • Możliwość tworzenia własnych analiz przez użytkownika.
 • Przeglądarka wewnętrzna pozwala na przeglądanie danych z analiz OLAP, a także ich filtrowanie i sortowanie.
 • Pasek szybkich podsumowań dla zaznaczonych komórek.
 • Użytkownik może wybrać filtrowanie wartości poprzez analizę TOP - w tym celu powinien wprowadzić interesującą go ilość wierszy jaka ma być wyświetlana w tabeli.
 • Możliwość równoczesnej prezentacji danych w tabeli przestawnej i na wykresie.
 • Zaawansowany kreator wykresów z możliwością wyboru typu wykresu, konfiguracji serii danych i wielu innych elementów wykresu.
 • Publikowanie analiz jako raporty w programach WAPRO MAG oraz WAPRO FAKIR.
 • Eksport wyników tak jak widoczne są na ekranie do plików w formacie .pdf, .xls, .xlsx, .html, .rtf, .txt.

Analizy

 • Możliwość definiowania analiz jako ulubione.
 • Powielanie analizy predefiniowanej.
 • Ważność danych analizy OLAP - pozwala określić ile ważna jest analiza. Jeśli użytkownik poda ilość większą od 0 system każdorazowo podczas otwierania analizy będzie sprawdzał kiedy ostatnio była generowana analiza. Jeśli nie upłynął termin ważności system nie będzie odświeżał danych analizy więc dane mogą być analizowane np. sprzed kilku dni.
 • Możliwość dynamicznej zmiany rodzaju wykresu.
 • Definiowanie danych wykresu na podstawie zaznaczonego obszaru danych.
 • Zaawansowany kreator filtrów.
 • Zapisywanie konfiguracji analizy w bazie danych.
 • Możliwość zmiany rodzaju sekcji pól i obszarów.

Instalacja jednostanowiskowa

 • Komputer z procesorem 2GHz kompatybilny z x64 lub x86,
 • 2GB RAM,
 • Minimum 2 GD wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Napęd DVD,
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024*768),
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10,
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition,
 • Microsoft SQL Server Adomd (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft SQL Server Analysis Services OleDB provider (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft Net Framework 3.5 SP1.

Instalacja wielostanowiskowa

Serwer:

 • Komputer z procesorem 2GHz kompatybilny z x64 lub x86,
 • 4GB RAM,
 • Minimum 2 GD wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Napęd DVD,
 • Karta graficzna XGA/XVGA (1024*768),
 • Windows 2012 R2 Server.

Stanowisko:

 • Komputer z procesorem 1GHz kompatybilny z x64 lub x86,
 • 2048 MB RAM,
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • Napęd DVD,
 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10,
 • Microsoft SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition,
 • Microsoft SQL Server Adomd (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft SQL Server Analysis Services OleDB provider (instalator w przypadku braku wykrycia komponentu dokona jego instalacji),
 • Microsoft Net Framework 3.5 SP1. 

Praca w sieciach

 • Windows 7/ Windows 8/ Windows 10

Pozostałe wymagania

 • Wymaga dostępu do bazy danych programu WAPRO MAG/ WAPRO FAKIR.

Zobacz także