Obsługa płatności online – Przelewy 24

Obsługa płatności online – Przelewy 24

W programie WAPRO MAG we wszystkich jego wariantach, od wersji 8.40.4 dodano integrację z usługą Przelewy 24. Pozwala ona użytkownikom programu do gospodarki magazynowej i sprzedaży WAPRO MAG na przygotowanie linków szybkiej płatności oraz ich umieszczanie na wydrukach dokumentów jako link lub kod QR. Kod QR może być zeskanowany przy pomocy aplikacji mobilnej na telefonie – użytkownik wówczas zostanie przekierowany na stronę płatności banków. Dodatkowo jeśli dokument przesyłany jest mailem to treść wiadomości zawiera taki link. 

Funkcja ta jest dostępna jako usługa subskrypcyjna, czyli korzystać z niej mogą tylko posiadacze aktualnej wersji programu (dla przypomnienia jest to obecnie wersja 8.4x.x) zawsze do 31 grudnia roku w którym upływa termin obowiązywania płatnej aktualizacji, o ile nie dokonają zakupu kolejnej płatnej aktualizacji, która pojawia się około 1 października każdego roku.

Aby skorzystać z usługi najpierw należy wprowadzić dane konfiguracyjne w programie WAPRO MAG. W tym celu należy kliknąć w zakładkę Administrator, następnie Konfiguracja firmy i przejść do parametru Rachunki bankowe. Dodano tam trzy nowe parametry:

  • Przelewy24 – identyfikator konta - jest to unikalny numer nadany w usłudze Przelewy24.
  • Przelewy24 – klucz CRC – parametr pobierany z portalu użytkownika usługi Przelewy24, który służy do zabezpieczania przesyłanych danych do usługi. Można ten klucz generować wielokrotnie w portalu. Każdorazowo po zmianie należy wpisać go ponownie do programu, aby integracja działała poprawnie.
  • Przelewy24 – klucz do raportów – parametr pobierany z portalu użytkownika usługi Przelewy24, który służy do umożliwienia zewnętrznym systemom komunikacji z API Przelewy24 w ramach tego konta.

Parametry do API dostępne są w portalu klienta w zakładce Moje dane. Dodatkowo w Konfiguracji firmy w sekcji Parametry subskrypcyjne został dodany nowy parametr – Obsługa płatności automatycznych Przelewy24.

Aby system umożliwiał wygenerowanie linków zapłaty należy poprawić istniejącą lub dodać nową formę płatności, a także w jej edycji przypisać jaki operator ma być skojarzony z tą formą do generowania linków.

Próba wygenerowania linku nastąpi po zapisaniu dokumentu, gdy wystawiamy dokument typu zamówienia do odbiorcy lub fakturę sprzedaży, oraz jeśli został wybrany klient który ma uzupełnione dane wymagane przez API usługi Przelewy24, a także gdy zostanie wybrana forma płatności skojarzona z operatorem płatności online. Kontrahent musi mieć uzupełniony adres e-mail, ulicę, kod pocztowy i miejscowość.

Jako kwota jest wysyłana kwota pozostało z dokumentu oraz waluta dokumentu. Jeśli dokument ma podpięty jakiś dokument finansowy częściowo rozliczający dany dokument to do wygenerowania linku wysłana jest tylko kwota pozostało. 

Po wygenerowaniu linku dostępna jest opcja jego wydruku na zamówieniu, fakturze PRO FORMA, fakturze sprzedaży w formie linku lub kodu QR. Aby system wydrukował te informacje należy włączyć parametr w edycji wariantu wydruku (dla wydruków Crystal Reports (wzór własny) sekcja z linkiem drukuje się automatycznie jeśli jest do dokumentu wygenerowany link, który nie został potwierdzony).

Analogicznie podczas wysyłki dokumentu jako załącznik wiadomości e-mail do jej treści zostanie dołączony link do płatności online. 

Po wykonaniu płatności przez klienta, sprzedawca powinien wykonać weryfikację płatności oraz ją potwierdzić w systemie Przelewy24. Wykonanie tej operacji finalnie powoduje przekazanie środków z subkonta na konto sprzedawcy. W programie po potwierdzeniu zmieni się status wpłaty oraz jej data. System domyślnie nie generuje rozliczenia takiego dokumentu ponieważ zazwyczaj rozliczenia spływają do systemu FK jako wyciągi bankowe co powodowałoby zdublowanie wpłat. Jeśli dokument został potwierdzony to kolejne jego drukowanie nie powoduje ponownego umieszczenia linku na wydruku dokumentu. Potwierdzenie płatności dostępne jest pod prawym przyciskiem myszy po kliknięciu w dany link na liście szczegółów danego dokumentu.

Należy pamiętać, że jeśli po zapłacie pierwszego linku i jego potwierdzeniu wartość dokumentu ulegnie zmianie możliwe będzie wygenerowanie nowego linku na np. dopłatę. Aby kwota była prawidłowo wyliczona powinien być dodany dokument rozliczający tak aby wartość pozostało wskazywała finalną kwotę rozliczenia.