Oprogramowanie WAPRO ERP gotowe na split payment

Oprogramowanie WAPRO ERP gotowe na split payment

Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy o podzielonej płatności podatku VAT (split payment). Podzielona płatność dotyczy tylko przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT i opiera się na dwutorowej realizacji zapłaty za nabyty towar lub usługę – wartość netto jest wpłacana standardowo na rachunek bankowy dostawcy, natomiast podatek VAT jest wpłacana na specjalne konto dostawcy – rachunek bankowy VAT. Korzystanie z podzielonej płatności jest dobrowolne, nabywca sam decyduje o tym na jaki rachunek wpłaci wartość VAT. Przy wybraniu podzielonej płatności nabywca płaci jednym przelewem, w ramach którego będzie musiał wskazać kwotę netto, która zostanie przelana na konto sprzedawcy, oraz kwotę podatku, która trafi na konto VAT sprzedawcy. Nabywca który wybierze podzieloną płatność nie będzie narażony na sankcje VAT, nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek oraz nie będzie zobowiązany do zapłaty podwyższonych odsetek od zaległości w VAT, jeżeli wykazany przez niego naliczony podatek VAT będzie w 95% pochodzić z faktur opłaconych w formie podzielonej płatności. Sprzedawca będzie miał możliwość zmniejszenia wysokości VAT należnego płatnego na konto urzędu skarbowego, w sytuacji, gdy płatność będzie realizowana z rachunku bankowego VAT oraz płatność zostanie uregulowana przed terminem, a także uzyska możliwość przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na ten rachunek w przyspieszonym terminie 25 dni. W programie WAPRO MAG możemy wskazać nowy rachunek bankowy firmy do celów VAT, ustawić preferowaną metodę rozliczeń dla danego kontrahenta oraz dzięki nowym kolumnom szybko wyłapać dokumenty finansowe z podzieloną płatnością. W programie WAPRO FAKIR dodano m.in. możliwość rejestrowania rachunków VAT oraz dostosowano istniejące w programie schematy importu wyciągów bankowych do transakcji podzielonej płatności. W programie WAPRO KAPER dodano m.in. rozliczanie dokumentów VAT metodą podzielonej płatności oraz dodano możliwość rejestrowania przelewów metodą podzielonej płatności.