Koniec wsparcia dla SQL Server 2014

Koniec wsparcia dla SQL Server 2014

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w związku z zakończeniem podstawowego wsparcia przez firmę Microsoft dla serwera baz danych SQL 2014 w 2019 roku, kończymy okres przejściowy dla wykorzystania tej wersji w produktach WAPRO ERP. 

Nowe wersje publikowane od dnia 1 czerwca 2023 roku nie będą umożliwiały pracy na tej wersji silnika baz danych (brak możliwości aktualizacji, pracy oraz utworzenia nowej bazy).

W okresie od 1 lutego 2023 roku do 31 maja 2023 roku Administrator Baz Danych WAPRO ERP będzie ostrzegał w przypadku wykrycia niewspieranej wersji, natomiast od 1 czerwca 2023 roku wszystkie wersje programów WAPRO ERP, które będą publikowane nie będą umożliwiały wykonywania aktualizacji na SQL Server 2014. 

Tym samym minimalną wspieraną wersją SQL Server dla produktów WAPRO ERP będzie SQL Server 2016.

Informujemy również, że firma Microsoft opublikowała również najnowszą wersję SQL Server 2022, która aktualnie jest weryfikowana w zakresie współpracy z produktami WAPRO ERP.