Przypomnienie o końcu wsparcia dla SQL Server 2012 oraz Windows 7

Przypomnienie o końcu wsparcia dla SQL Server 2012 oraz Windows 7

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w związku z zakończeniem wsparcia przez firmę Microsoft dla serwera baz danych SQL Server 2012 kończy się okres przejściowy dla wykorzystania tej wersji w programach WAPRO ERP.

W okresie od 01.03.22 do 30.06.22 Administrator Baz Danych WAPRO ERP ostrzegał w przypadku wykrycia niewspieranej wersji, natomiast od dnia 1 lipca 2022 roku wszystkie nowe wersje programów WAPRO ERP, które zostaną opublikowane nie będą umożliwiały aktualizacji na SQL Server 2012. Tym samym minimalną wspieraną wersją SQL Server dla produktów WAPRO ERP będzie SQL Server 2014.

Jednocześnie chcemy przypomnieć że z dniem 1 października 2022 roku zakończone zostanie wsparcie dla systemu operacyjnego Windows 7. Instalator WAPRO ERP będzie informował użytkownika w przypadku wykrycia niekompatybilnego systemu operacyjnego. Dział Pomocy Technicznej Asseco WAPRO nie będzie prowadził diagnostyki oraz wsparcia w ewentualnym rozwiązywaniu problemów z instalacją czy uruchamianiem aplikacji na tym systemie operacyjnym.