Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

W związku z opublikowaniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek osobowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 roku, Poz. 28) producent – firma Asseco prowadzi intensywne prace nad dostosowaniem programu WAPRO GANG do wyżej wymienionego rozporządzenia. Pod koniec następnego tygodnia tj. do 21 stycznia jest planowana aktualizacja, która będzie dystrybuowana poprzez program WAPRO UPDATE, która będzie obejmować:

  • Równolegle naliczanie zaliczki na podatek zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 roku, pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w artykule 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień
  • Porównanie z zaliczką na podatek obliczoną zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 roku, wyznaczenie różnicy i przekazanie różnicy podatnikowi jeżeli zajdą okoliczności opisane w rozporządzeniu
  • Zwrot nadwyżki zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z paragrafem 1 ustęp 1 z listy obliczonych przed instalacją aktualizacji poprzez listę dodatkową
  • Umożliwienie podatnikowi rezygnacji z przedłużenia terminu poboru zaliczki, o których mowa w rozporządzeniu.

Dodatkowo umożliwimy wyłączenie stosowania rozporządzenia w ramach całej firmy za pomocą parametru konfiguracyjnego.