WAPRO ERP – już wkrótce gotowe na Polski Ład

WAPRO ERP – już wkrótce gotowe na Polski Ład

Szanowni Państwo, już niedługo w programach Asseco WAPRO pojawią się zmiany związane m.in. z pakietem przepisów określanych jako „Polski Ład”. Publikacja nowych wersji programów WAPRO GANG, WAPRO FAKIR oraz WAPRO KAPER została zaplanowana na 27 grudnia bieżącego roku.

Poniżej przedstawiamy skróconą listę zmian:

WAPRO GANG wersja 8.70.4

Polski Ład

 • Likwidacja składki zdrowotnej odliczanej od podatku na listach płac i umowach zlecenia;
 • Ograniczenie składki zdrowotnej do kwoty podatku obliczonego według zasad na dzień 31.12.2021;
 • Nowe ulgi „Ulga dla klasy średniej”, „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci”, „Ulga dla pracujących emerytów”;
 • Możliwość nie naliczania zaliczki na podatek od umów zleceń od dochodów do 30 tysięcy rocznie.

Zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

 • Wyznaczanie nowej podstawy do zasiłku jeżeli przerwa między okresami pobierania zasiłków była dłuższa niż miesiąc kalendarzowy.

WAPRO FAKIR wersja 8.70.4
Program zostanie dostosowany do wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku:

 • Nowych kodów JPK to jest: WSTO_EE oraz IED oraz uszczegółowionych zasad oznaczania dokumentów kodami JPK;
 • Nowych schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2).

WAPRO KAPER wersja 8.70.4

 • Program zostanie dostosowany w zakresie naliczania list płac oraz umów zleceń do zmian wprowadzonych pakietem ustaw, tzw. „Polski Ład”, czyli do:
  • Zmiany progu podatkowego na 120 000 złotych;
  • Zmiany kwoty wolnej od podatku na 30 000 złotych oraz zmiany sposobu jej odliczania dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej;
  • Zmiana naliczania wysokości składki zdrowotnej oraz ograniczania jej wysokości do kwoty podatku obliczonego według zasad na dzień 31.12.2021;
  • Likwidacja w listach płac / umowach zlecenia odliczania składki zdrowotnej od obliczonej kwoty podatku;
  • Wprowadzenie nowych ulg: „Ulga dla klasy średniej”, „Ulga dla powracających z zagranicy”, „Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci”, „Ulga dla pracujących emerytów”;
  • Wprowadzenie możliwości nie stosowania kosztów uzyskania oraz nie stosowania ulgi dla klasy średniej;
  • W ryczałcie zostaną dodane dwie nowe stawki 12% i 14%.
 • Zmiany wynikające z „Polskiego Ładu” wpływające na naliczanie zaliczek na podatek przedsiębiorców, nowe ulgi opublikowane zostaną w kolejnej wersji programu, której wydanie planowane jest do końca stycznia 2022 roku;
 • Program zostanie dostosowany do wprowadzanych od 1 stycznia 2022 roku:
  • Nowych kodów JPK to jest: WSTO_EE oraz IED oraz uszczegółowionych zasad oznaczania dokumentów kodami JPK;
  • Nowych schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2).
 • Importer dokumentów:
  • Dodana zostanie możliwość sortowania importowanych dokumentów;
  • Zmodyfikowany zostanie mechanizm walidacji kontrahentów.

WAPRO JPK wersja 8.70.4

 • Dodana zostanie obsługa nowych schematów: JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2).

UWAGA!
Posiadacze aktywnych licencji rocznych oprogramowania WAPRO 365 otrzymają prawo do całego pakietu zmian bezpłatnie (w ramach licencji rocznej), niezależnie od aktualnie posiadanej wersji oprogramowania. Dotyczy to również kolejnych wersji i wydań, o ile licencja roczna będzie aktywna w dniu ich publikacji.
Użytkownicy licencji bezterminowych w wersjach niższych od wersji 8.7x.x muszą dokonać płatnej aktualizacji oprogramowania lub przejść na licencję roczną oprogramowania.