WAPRO ODCZYT – licencja dla Klientów którzy kończą pracę na programach z linii WAPRO 365 zapewniająca dostęp do zgromadzonych danych

WAPRO ODCZYT – licencja dla Klientów którzy kończą pracę na programach z linii WAPRO 365 zapewniająca dostęp do zgromadzonych danych

Od dnia 19 listopada 2021 roku producent – firma Asseco rozpoczął wprowadzanie nowej linii oprogramowania - WAPRO ODCZYT, która umożliwia dostęp do danych zgromadzonych w programach WAPRO 365, po zakończeniu aktywnej pracy na tych programach. Chodzi m.in. o sytuacje w których firma która użytkowała program z linii WAPRO 365 zakończyła działalność lub zmieniła jej organizację i np. samodzielnie przestaje prowadzić ewidencję kadrowo – płacową lub finansowo – księgową, a nadal po wygaśnięciu licencji rocznej chce zachować dostęp do danych historycznych (bez możliwości ich edycji). W takiej sytuacji niezbędne jest zapewnienie możliwości ich przeglądania, drukowania, eksportowania.

Zakup wybranego wariantu linii WAPRO ODCZYT zapewnia przez 6 lat od momentu dokonania zakupu dostęp do zgromadzonych informacji, umożliwia odczyt, wydruki oraz eksporty (bez możliwości modyfikacji oraz tworzenia nowych zapisów).

Zakup produktów z linii WAPRO ODCZYT jest możliwy tylko bezpośrednio w Dziale Sprzedaży Asseco WAPRO, nie będzie natomiast oferowany przez Autoryzowanych Partnerów Asseco WAPRO. Dlatego w przypadku zainteresowania produktami z linii WAPRO ODCZYT prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Asseco WAPRO – telefon: 22 702 89 02, mail: sprzedaż.wapro@assecobs.pl .

WAPRO ODCZYT obecnie dostępne jest dla oprogramowania WAPRO JPK, WAPRO FAKIR, WAPRO GANG, pozostałe warianty zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach.