Uprawnienie pracownika w związku z COVID-19

Uprawnienie pracownika w związku z COVID-19

W dniu 08.03.2020 weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. Ust. Z 2020 r. poz. 374]. Artykuł 4 ustawy wprowadza dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze nie dłuższym niż 14 dni, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

W celu rozliczenia pracowników korzystających z wyżej wymienionego uprawnienia proponujemy naszym użytkownikom użycie w ewidencji nieobecności kodu nieobecności „E- Opieka nad dzieckiem art. 32a”. Zasiłek opiekuńczy wypłacany za pomocą tego kodu nie jest wliczany do limitu 60 dni opieki w roku.

Dodatkowo zalecamy wprowadzenie w opisie nieobecności informacji „COVID-19”. To pozwoli nam, jeżeli zajdzie taka potrzeba, na rozróżnienie nieobecności wynikających z artykułu 32a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i wynikających  z tzw. spec ustawy COVID-19.

Do czasu opublikowania innych wytycznych kodem świadczenia/przerwy użytym w RSA za okres pobierania wyżej wymienionego zasiłku jest „312 – zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego”.