Planowane terminy aktualizacji deklaracji PIT-28, IFT-1, IFT-1R oraz PIT-36 i PIT-36L w programie WAPRO KAPER wersja 8.50.2

Planowane terminy aktualizacji deklaracji PIT-28, IFT-1, IFT-1R oraz PIT-36 i PIT-36L w programie WAPRO KAPER wersja 8.50.2

W tym roku zmieniły się terminy składania zeznań podatkowych PIT. Wszystkie zeznania PIT można składać do 15 lutego. Złożenie deklaracji przed tą datą nie wpłynie na przyśpieszenie zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku. W takim przypadku termin zwrotu będzie liczony od 15 lutego. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest w serwisie Ministerstwa Finansów na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r.

Zmienił się również końcowy termin składania deklaracji PIT-28, którym obecnie jest ostatni dzień lutego roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ w tym roku dzień 29 lutego wypada w sobotę, zatem PIT-28 można składać do 2 marca 2020 roku.

Termin składania dla poszczególnych deklaracji upływa:

  • IFT-1, IFT-1R – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od złożenia wniosku;
  • PIT-28 – od dnia 15 lutego do końca lutego następującego po roku podatkowym;
  • PIT-36, PIT-36L – od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy.

Producent, firma Asseco planuje następujące terminy publikacji aktualizacji do nowych wzorów poszczególnych deklaracji:

  • IFT-1 wzór 15 oraz IFT-1R wzór 15 – 6 lutego 2020 roku,
  • PIT-28 wzór 22 – 6 lutego 2020 roku,
  • PIT-36 wzór 27 – 27 lutego 2020 roku,
  • PIT-36L wzór 16 – 27 lutego 2020 roku.

Nowe wzory deklaracji zostaną opublikowane za pośrednictwem aktualizacji WAPRO UPDATE, natomiast informacje na ich temat będą publikowane w postaci krótkich komunikatów w „Pulpicie informacyjnym”. O ewentualnej zmianie terminów producent poinformuje w osobnych komunikatach.