Nowy moduł WAPRO PPK już gotowy!

Nowy moduł WAPRO PPK już gotowy!

Od 1 lipca w przypadku firm zatrudniających powyżej 250 osób weszły w życie przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dostosowując się do zmian jako pierwszy moduł WAPRO PPK pojawił się wraz z nową wersją 8.41.0 w programie WAPRO GANG. Jest on dostępny na zasadach usługi subskrypcyjnej (mogą z niego korzystać tylko Klienci którzy wykupili płatną aktualizację, w terminie do końca roku kalendarzowego w którym ta aktualizacja przestaje obowiązywać) w każdym wariancie programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł WAPRO PPK:

  • Umożliwia rejestrację umów o zarządzanie PPK z instytucją finansową;

  • Umożliwia rejestrację uczestników programu;

  • Umożliwia rejestrację deklaracji uczestników które dotyczą składki dobrowolnej oraz te obniżenia wysokości składki podstawowej;

  • Umożliwia rejestrację deklaracji uczestników o rezygnacji z dokonywania wpłat, a także tych dotyczących wznowienia dokonywania opłat;

  • Kontroluje naliczanie składek PPK dla uczestników PPK przez programy źródłowe;
  • Importuje dane identyfikacyjne pracodawców, uczestników programu oraz obliczone kwoty składek na PPK z danego miesiąca z programu źródłowego;
  • Przygotowuje wymagane dokumenty w formie elektronicznej do przekazania do instytucji finansowych prowadzących rachunki uczestników PPK;
  • Importuje dokumenty w formie elektronicznej z instytucji finansowych prowadzących rachunki uczestników PPK;

  • Prowadzi automatyczną, dwukierunkową (import/eksport) wymianę dokumentów z instytucjami finansowymi które udostępniły taką funkcjonalność.

Moduł WAPRO PPK w całości zarządza działaniem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach. Ponieważ na podstawie zapisanych informacji steruje naliczaniem składek PPK przez programy źródłowe, bardzo ważne jest precyzyjne zdefiniowanie – którzy pracownicy zatrudnieni w firmie są uczestnikami programu PPK oraz w jakiej wysokości należy naliczać im składki, w tym składki dodatkowe finansowane przez firmę. Przed naliczeniem pierwszych składek uczestników PPK należy upewnić się, że wszystkie wymagane do tego informacje są wprowadzone do WAPRO PPK, w przeciwnym wypadku składki PPK mogą zostać naliczone w nieprawidłowej wysokości!

Z bazy danych programu źródłowego do modułu WAPRO PPK mogą automatycznie zostać pobrane takie dane, jak dane firm i pracowników oraz naliczane co miesiąc składki PPK. Wszystkie pobrane z programu źródłowego dane nie mogą być edytowane w WAPRO PPK, mogą być poprawione tylko w programie z którego zostały zaimportowane. Edytować możemy tylko te dane które zostały wprowadzone do modułu ręcznie.

Program pozwala importować dane pracowników z wielu firm. Jednak wprowadzanie danych odbywa się w kontekście jednej, wybranej firmy, natomiast operacje przygotowywania plików wymiany danych i ich wysyłania do instytucji finansowych odbywa się w kontekście wielu firm.