Koniec wsparcia dla SQL Sever 2008/2008 R2 oraz Windows Server 2008/2008R2!!!

Koniec wsparcia dla SQL Sever 2008/2008 R2 oraz Windows Server 2008/2008R2!!!

W związku z ogłoszeniem przez firmę Microsoft zakończenia wsparcia od 9 lipca 2019 roku serwera baz danych Microsoft SQL Server 2008 oraz Microsoft SQL Server 2008R2, a także od 14 stycznia 2020 roku także dla systemów operacyjnych Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008R2, informujemy że z dniem 1 października 2019 roku produkty WAPRO ERP również nie będą wspierały wyżej wymienionych systemów baz danych SQL Server oraz systemów operacyjnych.

Data 01.10.2019 r. to data wydania kolejnej płatnej aktualizacji oprogramowania Asseco WAPRO. W praktyce oznacza to, że nowe wersje produktów WAPRO ERP, które zostaną opublikowane po tym okresie mogą nie działać poprawnie na tych wersjach systemu i silniku bazy danych a także, mogą się pojawić problemy z ich instalacją czy też aktualizacją. Dlatego Klientom którzy posiadają wyżej wymienione oprogramowanie, a planują od października tego roku zakup nowej aktualizacji bądź nowego oprogramowania, zalecamy aby dokonali aktualizacji tego oprogramowania do wyższej wersji, które mają wsparcie ze strony producenta firmy Microsoft i do których publikowane są regularne aktualizacje wpływające także na poziom bezpieczeństwa Państwa infrastruktury.

Przypominamy także, że obecnie coraz więcej usług internetowych, z którymi zintegrowane są produkty WAPRO ERP, wymaga zabezpieczonej komunikacji przy pomocy protokołu TLS 1.2, który nie jest wspierany na starszych systemach operacyjnych.

Szczegółowe informacje źródłowe dotyczące zakończenia wsparcia znajdą Państwo na stronie Microsoft:  https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-sql-server-2008.

Przejście na nowszą wersję SQL Server:

A. Gdy nie korzystamy z oprogramowania firm trzecich na tej samej instancji SQL.
W tym przypadku należy przeprowadzić proces instalacji nowej instancji SQL Server w nowszej wersji (2012, 2014, 2016, 2017). Należy pamiętać, że nowo instalowana instancja powinna mieć ustawiony tryb uwierzytelniania na Mixed mode oraz ustawienia regionalne na Polish_CI_AS. Następnie po instalacji wymagane będzie ponowne wprowadzenie parametrów licencji a także aktywacja licencji. Ostatni etap to wykonanie archiwum i dearchiwizacja za pomocą Archiwizatora baz danych WAPRO ERP.

B. Gdy korzystamy z oprogramowania firm trzecich na tej samej instancji SQL.
Sposób postępowania jest identyczny jak w punkcie A, ale przed rozpoczęciem przechodzenia na nowszą wersję SQL-a należy skontaktować się z producentem oprogramowania firm trzecich celem ustalenia czy to oprogramowanie jest kompatybilne z nowszą wersją silnika baz danych SQL Server którą chcemy zainstalować.

W obydwu przypadkach zalecamy zlecenie takiej usługi naszym wykwalifikowanym serwisantom, wypełniając formularz zgłoszeniowy w naszej zakładce Pomoc zdalna.