Kartoteka zamówień w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka zamówień w programie WAPRO MOBILE
 • Kalendarz w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka dokumentów magazynowych w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka dokumentów kasowych w programie WAPRO MOBILE
 • Raport marża – artykuł w programie WAPRO MOBILE
 • Ankieta dla klienta w programie WAPRO MOBILE
 • Informacje o osobie kontaktowej w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka kontrahentów w programie WAPRO MOBILE
 • Kartoteka produktów w programie WAPRO MOBILE

WAPRO MOBILE - Mobilna firma

1 709,70 zł
Brutto

Program WAPRO MOBILE

25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro

Instalacja: Jednostanowiskowa. Koszt zakupu kolejnego stanowiska do konsoli zarządzającej to 123,00 zł brutto. Kolejne stanowiska możemy dokupić posiadając tylko aktualną wersję programu.

Wersja programu

Wersja pudełkowa programu
(Program na płytce CD + instrukcja obsługi+certyfikat+pudełko)
Czas dostawy – 3 dni robocze
Koszt wysyłki: 0 zł

Wersja program na CD
(Program na płytce CD + instrukcja instalacji+certyfikat)
Czas dostawy – 3 dni robocze
Koszt wysyłki 0 zł

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy

Ilość

Program WAPRO MOBILE składa się z czterech elementów:

 • Konsola zarządzająca - tworzy na tym samym serwerze SQL własną bazę danych, która pełni rolę bazy pośredniczącej między programami WAPRO MAG a WAPRO MOBILE. Konsola zarządzająca nadaje uprawnienia pracownikom mobilnym, decyduje o sposobie numeracji dokumentów mobilnych, tworzy plany wizyt, kontroluje pracę handlowców. Tu możemy przeglądać dokumenty wysyłane z aplikacji mobilnej oraz te pobrane z programu WAPRO MAG.
 • Konfigurator integracji - umożliwia wymianę danych między bazami (centralną i mobilną) oraz ustawia czasy automatycznej integracji danych.
 • Konfigurator synchronizacji (replikacji) Android SQLite – służy do synchronizacji (replikacji) danych z urządzeniem mobilnym. Usługi powinny być zainstalowane na komputerze ze stałym, publicznym adresem IP dostępnym z sieci internet lub zmiennym numerem IP identyfikowanym nazwą przez usługę dyndns.
 • Aplikacja mobilna na tablet lub smartfon z systemem Android – pozwala generować dokumenty handlowe, magazynowe i finansowe, a następnie wysyłać je do bazy danych skąd następnie trafiają do bazy programu WAPRO MAG. Możliwe jest dodawanie nowych lub edycja istniejących kontrahentów. Natomiast artykuły pobierane są z bazy centralnej bez możliwości ich dodawania lub edycji.

Program WAPRO MOBILE to aplikacja dla przedstawicieli handlowych w terenie, pozwalająca na dostęp do bazy programu WAPRO MAG znajdującej się w siedzibie firmy z urządzeń przenośnych wyposażonych w system operacyjny Android, dzięki czemu pracownik przebywający poza siedzibą firmy może np. przyjąć lub zrealizować zamówienie, wystawić dokument handlowy lub magazynowy, czy skontrolować zaległości danego kontrahenta. Ułatwia również pracę osobom zarządzającym, umożliwiając im lepszy nadzór nad pracownikami dzięki np. analizie realnego czasu wykonania wizyty, czy rejestracji licznika pojazdu. Program sprawdza się również w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów oraz punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od centrali firmy. Wymiana danych między aplikacją WAPRO MOBILE a programem WAPRO MAG może odbywać się w dowolnym czasie gdy tylko mamy połączenie z internetem lub dostęp do sieci firmowej. Podczas replikacji wysyłane są tylko te dane które zmieniły się w stosunku do danych zapisanych w bazie centralnej. Zmniejsza to ilość wysyłanych danych i przyspiesza szybkość transmisji.

Współpraca z innymi programami

Program WAPRO MOBILE jest w pełni zintegrowany z programem WAPRO MAG z którego pobiera dane. Współpracuje tylko z wariantami BIZNES, PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS programu WAPRO MAG w aktualnej wersji, współpracuje również z programem WAPRO ANALIZY. Jeśli posiadają Państwo program WAPRO MAG we wcześniejszej wersji  muszą Państwo zaktualizować program do najnowszej wersji. 

Funkcjonalności programu WAPRO MOBILE

Ogólne

 • Program WAPRO MOBILE pozwala na obsługę nieograniczonej liczby magazynów, kas oraz firm(w tym przypadku w konsoli zarządzającej musimy przypisać firmę do konkretnego urządzenia).
 • Możliwość pobieranie pełnej listy cenników i siatek rabatowych z systemu WAPRO Mag.
 • Telefon bezpośrednio z aplikacji.
 • E-Mail bezpośrednio z aplikacji lub przekazany do programu pocztowego.
 • Archiwizacja bazy danych lokalna.
 • Archiwizacja bazy danych replikacyjna - zabezpieczenie danych przed utratą urządzenia.
 • Aplikacja objęta systemem zabezpieczeń licencyjnych.

Magazyny

 • Nieograniczona liczba magazynów. 
 • Kontrola stanów magazynowych.
 • Weryfikacja stanów magazynowych w innych magazynach.
 • Podgląd całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu.
 • Przesunięcie międzymagazynowe.

Dokumenty

 • Program WAPRO MOBILE pozwala na wystawiani:
  - faktur VAT,
  - faktur PRO FORMA,
  - paragonów,
  - dokumentów magazynowych: WZ (Wydanie Zewnętrzne) i SU (Sprzedaż Usług),
  - dokumentów kasowych KP (Kasa Przyjmie) i KW (Kasa Wyda),
  - zamówień: do dostawców oraz do odbiorców.
 • Możliwość fiskalizacji paragonów.
 • Realizacja wielu dokumentów magazynowych na jeden dokument handlowy.
 • Wysyłanie dokumentów mailem.
 • Możliwość dostępu do ceny zakupu i automatyczne wyliczanie zysku na zamówieniach. W konsoli zarządzającej możemy ustawić za pomocą parametrów, blokadę wystawiania dokumentów z pozycjami poniżej ceny zakupu, możliwość modyfikacji ceny, modyfikacji rabatu powyżej domyślnego rabatu kontrahenta lub przekroczeniu minimalnej marży określonej w artykule.
 • Powielanie dokumentu wraz z zastosowanymi warunkami handlowymi.
 • Statusy dokumentów (poprawny, błędny, oczekujący, nowy).
 • Numerację dokumentów handlowych możemy ustawić na automatyczną lub ręczną. W firmach wielomagazynowych lub posiadających wiele kas dodatkowo możemy ustawić numerację na: zależną (dla każdego magazynu lub kasy będzie indywidualny początek numeracji) lub niezależną (dokumenty będą otrzymywać kolejne numery niezależnie od tego z jakiego magazynu lub kasy (dokumenty finansowe) zostały wystawione). Istnieje możliwość ustawienia szablonu numeru dokumentu. Można ustawić trzy okresy numeracji: ciągły (cały szablon numeru musi zdefiniować użytkownik, a licznik nie będzie zerowany aż do rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego), roczny (do szablonu numeru jest dodawany rok wystawienia, a licznik jest zerowany po upływie każdego roku rozliczeniowego), miesięczna (do szablonu numeru dodawany jest miesiąc i rok wystawienia, a licznik będzie zerowany po upływie każdego miesiąca. Trzeba pamiętać aby numeracja była różna od tej w programie WAPRO MAG, ponieważ jeśli dokument w WAPRO MOBILE będzie miał ten sam numer jak dokument w programie WAPRO MAG to zostanie zwrócony do programu mobilnego ze statusem błędnym.
 • Miejsce wystawienia może być pobierane z lokalizacji kontrahenta lub firmy.
 • Pełna informacja o dokumentach błędnych.
 • Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów.
 • Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy.
 • Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów.
 • Realizacja zamówień na fakturę.
 • Nieograniczona ilość statusów realizacji zamówień.
 • Stany zamówień i rezerwacji.
 • Możliwość wystawiania ofert. Cechą szczególną ofert jest możliwość tworzenia wersji poprzez kopiowanie. Kopia posiada wszystkie cechy poprzedniego dokumentu, jest powiązana numerem głównym, ale ma różny numer wersji. Oferty mogą być realizowane na dokumenty handlowe lub zamówienia. Po replikacji przekazywane są do programu WAPRO MAG gdzie trafiają do bufora zamówień. Wydruk oferty możemy również wykonać na podstawie zamówienia.

Kontrahenci

 • W aplikacji mobilnej dane kontrahentów pobierane są z bazy programu WAPRO MAG. Pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą te dane edytować a także dodawać nowych kontrahentów, natomiast nie mają możliwości usunięcia kontrahenta z programu WAPRO MAG.
 • Wraz z pobieraniem danych kontrahentów z bazy programu WAPRO MAG, pobierane są również kontakty danego kontrahenta.
 • Podział kontrahentów na klasyfikacje.
 • Podział kontrahentów na grupy cenowe – do każdej grupy cenowej przypisany jest domyślny rabat/narzut i preferowana cena.
 • Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów i wybranych kontrahentów.
 • Sekcja blokad służy do zdefiniowania warunków kiedy program ma uniemożliwić sprzedaż klientowi towaru z powodu niewywiązania się klienta ze zobowiązań finansowych. Pole „Blokuj obrót magazynowy” nie jest edytowalne z poziomu urządzenia mobilnego, a jedynie jest uzupełniane przez dane przychodzące z centrali – jeśli jest zaznaczone można wystawić tylko dokumenty KP i KW zgodnie z uprawnieniami. Edytowalne są pola „Kredyt kupiecki” (kwota zaległości za towar, powyżej której klient zostanie zablokowany) oraz „Dni po terminie” (ilość dni, przez które klient powinien uregulować swoje należności licząc od dnia wystawienia dokumentu). Możemy wybrać jedną z opcji blokad: „Nie bloku”, „Blokuj”, „Blokuj dla przeterminowanych należności”, „Blokuj dla przeterminowanych należności powyżej limitu”, „Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu”, „Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych”.
 • Teksty ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta.

Produkty

 • Produkty w całości pobierane są z kartoteki artykułów programu WAPRO MAG. Nie ma możliwości edycji tych danych, usuwania lub dodawania nowych.
 • Lista kategorii produktów.
 • Nieograniczona ilość cen dla danego produktu.
 • Wykorzystanie list zaznaczonych artykułów do dokładnego określenia asortymentów dostępnych w systemie mobilnym.
 • Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności.
 • Kolorowanie artykułów w zakresie dostępności stanów magazynowych min/max.
 • Do systemu mobilnego możemy przesłać zdjęcia produktów tylko umieszczone w bazie programu WAPRO MAG. W centralnej kartotece produktów możemy podglądać przesłane z systemu centralnego zdjęcia.  System mobilny obsługuje zdjęcia typu .jpg, .jpeg, .png oraz .bmp.
 • Możliwość linkowania zdjęć do asortymentu.

Rozrachunki

 • Kontrola zaległości kontrahentów wraz ze szczegółami zaległych, nierozliczonych dokumentów.
 • Rozliczanie wielu rozrachunków jednym dokumentem finansowym.
 • Windykacja należności.
 • Proste filtrowanie rozrachunków przeterminowanych.
 • Informacja o przeterminowanych lub nierozliczonych rozrachunkach w liście kontrahentów.

Organizacja pracy handlowca

 • Program WAPRO MOBILE pozwala na pełną kontrolę pracy handlowca:
  - Trasówki – trasy wizyt handlowca mogą być planowane w centrali, a następnie rozliczane z ilości wykonania. Istnieje tez możliwość samodzielnego planowania wizyt przez handlowca, a później mamy możliwość rozliczania wyników jego pracy. Oba systemy można połączyć planując zadania dla handlowca w centrali i wymagając aby samodzielnie zaplanowane trasówki zostały zaakceptowane przez przełożonego. Planować trasy możemy też za pośrednictwem mapy.
  - Kilometrówki – w programie mamy możliwość rejestracji i analizy ilości przejechanych kilometrów na podstawie wprowadzanego stanu licznika podczas otwarcia i zamknięcia dnia przez handlowca.
  - Przegląd wizyt – umożliwia weryfikowanie aktywności/ skuteczności poszczególnych pracowników mobilnych. Lista wizyt zawiera informacje dotyczące godziny planowanej wizyty, godziny jej faktycznego rozpoczęcia i zakończenia, dane odnośnie wizytowanego klienta, ilości wystawionych dokumentów  oraz ich sumy netto i brutto.
 • Geolokalizacja - przeprowadzane pomiary pozycji GPS podczas wykonanej wizyty są automatycznie porównywane z parametrami zapisanymi w danych kontrahenta. Wyniki weryfikacji oraz współrzędne geograficzne są widoczne w szczegółach wizyty. Dodatkową weryfikację możemy przeprowadzić z wykorzystaniem mapy, prezentując planowane i odwiedzone punkty wizyt na mapie.
 • Rejestr replikacji – informuje m.in. o dacie replikacji, czasie trwania jej poszczególnych etapów, starcie, zakończeniu, rodzaju połączenia oraz informacji o urządzeniu mobilnym które się replikuje. Każda replikacja posiada oznaczenia odnośnie typu replikacji (replikacja całościowa, replikacja z urządzenia na serwer, replikacja z serwera na urządzenie). Do dyspozycji mamy też okno prezentujące dane dotyczące ostatniej udanej replikacji każdego z pracowników mobilnych. W tym miejscu można również sprawdzić, na jakiej wersji aplikacji mobilnej pracują nasi pracownicy.
 • Planowanie zastępstw w przypadku nieobecności.

Kalendarz

 • Moduł kalendarza służy do planowania oraz rozpoczynania wizyt. Wizyta to domyślny rodzaj typu zadania. Domyślne typy zadań możemy dowolnie modyfikować lub rozszerzać o nowe za pomocą słownika dostępnego w konsoli zarządzającej. Każdy typ zadania oznaczony jest oddzielną ikonką.
 • W kalendarzu dostępne są cztery zakresy czasu. Pierwszy to lista zadań (wizyt) w formie planu dnia, w którym widzimy kolejno zaplanowane zadania wraz ze szczegółami planowanych godzin wykonania. Drugi zakres to konkretny dzień, trzeci to zakres tygodnia, a czwarty to przegląd wizyt w zakresie miesiąca – w tym ostatnim widoku wizyty są zgrupowane i po wybraniu wizyt z danego dnia możemy przejść do widoku dziennego. Zadania wykonane dodatkowo oznaczone są zielonym znacznikiem.
 • Kopiowanie zadań, dni i zakresów. 
 • Zapisanie realnego czasu wykonania wizyty.

Narzędzia merchandisingu

 • Moduł ankiet to narzędzie do zbierania informacji. Ankiety mają dwa zastosowania. Pierwsze, główne zastosowanie to informacja zebrana podczas wizyty u klienta, dotycząca produktów, eksponowania wystawki itp.. Ten typ ankiety jest dostępny dla handlowca na urządzeniu mobilnym w karcie kontrahenta podczas wykonywania wizyty. Drugie zastosowanie to zebranie informacji od pracowników (użytkowników aplikacji) na tematy istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa np. spraw organizacyjnych. Ten typ ankiety dostępny jest w głównym menu aplikacji. Ankiety mają statusy określające gotowość do wysłania, wysłane lub niewypełnione. Ankiety mogą mieć określony czas obowiązywania, w którym będą wyświetlane na urządzeniu. Przy większej liczbie ankiet do dyspozycji mamy filtry, mechanizm sortowania i szybkie wyszukiwanie po nazwie.

Wydruki

 • Drukowanie dokumentów zamówień, faktur, dokumentów magazynowych i kasowych, a także ofert i faktur PRO FORMA na drukarkach mobilnych.
 • Drukować w programie WAPRO MOBILE możemy drukować interfejsem WIFI, interfejsem Bluetooth, zewnętrzną aplikacją lub w chmurze.
 • Wydruki mogą być graficzne, tekstowe lub do PDF.
 • Nagłówek i stopka dokumentów na wydrukach mobilnych. Dla każdego wydruku możemy określić specyficzne parametry, które po ustawieniu są zapamiętywane dla kolejnych wydruków.

Raporty

 • Dostępne w programie raporty to: analiza sprzedaży, marża – artykuł, marża – kontrahent, najlepsi odbiorcy, najlepsze artykuły.

Serwer

 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 4 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta sieciowa
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012 R2 Server lub nowszy
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Urządzenie mobilne z systemem Android

 • Smartfon lub tablet GSM/UMTS z systemem Android
 • Procesor min. 1 GHz (dwurdzeniowy)
 • Pamięć RAM: 1GB
 • Pamięć wbudowana: 500 MB dostępne dla aplikacji
 • Parametr systemu: minimalna pamięć dla aplikacji – 128 MB
 • Wyposażenie: BT 2.0 lub nowszy, GPS, aparat tylny 5.0 MP
 • Ekran min. 4.0 cala, rozdzielczość 480*800 lub proporcjonalnie większa
 • System Android 4.0 lub wyższy.