Wersja pudełkowa programu WAPRO MAG PRESTIŻ
 • Wersja pudełkowa programu WAPRO MAG PRESTIŻ
 • Edycja danych artykułu w programie WAPRO MAG
 • Edycja cen artykułu w programie WAPRO MAG
 • Dodawanie dokumentu handlowego w programie WAPRO MAG
 • Lista zamówień programu WAPRO MAG
 • Kartoteka kontrahentów w programie WAPRO MAG
 • Edycja cen artykułu w programie WAPRO MAG
 • Zadania CRM w programie WAPRO MAG

WAPRO MAG START - Sprzedaż i magazyn

479,70 zł
Brutto

Logo programu WAPRO MAG

25% zniżki na pierwszy zakup oprogramowania Wapro

Wariant START programu jest najprostszym wariantem polecanym dla niewielkich firm prowadzących działalność handlową lub usługową. Ze względu na posiadane funkcjonalności na programie WAPRO MAG START możemy pracować w jednym czasie tylko na jednym stanowisku, obsługując tylko jeden magazyn. W programie jest utworzony tylko jeden użytkownik który ma dostęp do wszystkich funkcji programu i nie ma możliwości dodania kolejnych użytkowników, nawet jeśli w różnym czasie będzie pracowało na programie kilka osób. 

Instalacja: jednostanowiskowa

Wersja programu

Wersja pudełkowa programu
(Program na płytce CD + instrukcja obsługi+certyfikat+pudełko)
Czas dostawy – 3 dni robocze
Koszt wysyłki: 0 zł

Wersja program na CD
(Program na płytce CD + instrukcja instalacji+certyfikat)
Czas dostawy – 3 dni robocze
Koszt wysyłki 0 zł

Wersja elektroniczna programu
(Link do pobrania oprogramowania+certyfikat pdf)
Czas dostawy – 1 dzień roboczy

Ilość

Program WAPRO MAG jest jednym z najpopularniejszych programów sprzedażowo-magazynowych, dostępnym w sprzedaży od 1994 roku. Do 2017 roku program ten był powszechnie znany pod nazwą WF-Mag. Jest programem tak wszechstronnym, że z powodzeniem wykorzystują go zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak również te większe z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw posiadające sieć filii, oddziałów lub placówek sprzedaży detalicznej. Sprawdza się zarówno w firmach handlowych, jak i handlowo-usługowych, a także produkcyjnych. Wykorzystywany zależnie od potrzeb danej firmy może być postrzegany przez użytkownika np. jako wyłącznie program do fakturowania lub tylko do prowadzenia magazynu, jednak zawsze obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej przez użytkowników działalności handlowej. Jest programem opartym na technologii klient- serwer co oznacza że składa się z dwóch części bazy danych Microsoft SQL Server w wariancie Express Edition którą otrzymujemy bezpłatnie wraz z aplikacją użytkową WAPRO MAG. Wszystkie wprowadzane w aplikacji dane trafiają do bazy danych z którą aplikacja musi być połączona.

Program WAPRO MAG START został zaprojektowany dla firm prowadzących swoją działalność na terenie Polski – umożliwia zatem wystawianie jedynie dokumentów krajowych w walucie krajowej lub obcej. Innymi funkcjonalnościami wyróżniającymi ten wariant programu WAPRO MAG jest możliwość skorzystania tylko z zestawień zaprojektowanych przez producenta programu oraz brak współpracy z kasami fiskalnymi.

Moduły programu WAPRO MAG

Niezależnie od wariantu program WAPRO MAG zawiera w sobie trzy podstawowe moduły:

 • Moduł zarządzania magazynem – pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi firmy dzięki narzędziom pozwalającym na pełną automatyzację pracy osób obsługujących magazyn.
 • Moduł zarządzania sprzedażą – pozwala na wsparcie wszystkich procesów związanych z transakcjami handlowymi prowadzonymi przez firmy zaczynając od wprowadzenia faktury zakupowej, poprzez ustalenie polityki cenowej (cenniki), wystawienie zamówienia i kontrolę stanu jego realizacji, kończąc na wystawieniu dokumentu sprzedaży, a następnie na jego podstawie wykonaniu raportu np. osiągniętego zysku czy rentowności. W skład tego modułu wchodzi okno sprzedaży detalicznej automatyzujące i upraszczające prace punktów sprzedaży detalicznej.
 • Moduł finansowy (rozrachunków) – uzupełnia powyższe moduły pozwalając na sprawowanie pełnej kontroli nad finansami firmy i rozliczeniami z klientami. Częściami składowymi modułu są rejestry rozrachunków, operacji bankowych oraz kasowych.

Współpraca z innymi programami

Program WAPRO MAG jest w pełni dostosowany do współpracy z innymi programami Asseco WAPRO. WAPRO MAG START współpracuje z programami księgowymi WAPRO KAPER oraz WAPRO FAKIR. WAPRO MAG wraz z innym programem księgowym może być zainstalowany na rozłącznych bazach danych lub jednej, zsynchronizowanej bazie danych. Zaletą pracy na jednej zsynchronizowanej bazie danych jest możliwość bezpośredniego przerzucenia dokumentów między programami z pominięciem modułu eksportu, natomiast wadą tego rozwiązania jest konieczność aktualizacji wszystkich programów pracujących na tej bazie w jednym czasie.

Ponadto wariant START programu WAPRO MAG współpracuje z platformą e-commerce WAPRO abStore umożliwiając dwukierunkową współpracę między programem a sklepem internetowym, a także programem WAPRO AUKCJE pozwalającym na dwustronną synchronizację z platformą aukcyjną Allegro – wystawianie i zarządzanie aukcjami oraz pobieranie danych o sprzedaży z aukcji.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

Do programu WAPRO MAG w wariancie START możemy podłączyć następujące urządzenia zewnętrzne:

 • drukarki fiskalne,
 • czytniki kodów kreskowych,
 • terminale płatnicze ELAVON (seria Ingenico ICT),
 • centralę telefoniczną VOIP SLICAN (protokół XML).

Listę urządzeń współpracujących z programem WAPRO MAG znajdziemy pod linkiem: http://www.wapro.pl/wapro/sprzedaz-magazyn#tabs3.

Usługi subskrypcyjne

Usługi subskrypcyjne są funkcjonalnością dostępną tylko dla posiadaczy aktualnej wersji programu i ich wygaśnięcie następuje wraz z końcem roku kalendarzowego w którym kończy się okres obowiązywania danej wersji. 

 • Wysyłka SMS -  funkcjonalność wysyłki SMS-ów za pośrednictwem bramki InfoBIP lub SMSAPI. 
 • WAPRO RODO jest modułem dostępnym bezpłatnie jako usługa subskrypcyjna dla posiadaczy aktualnej wersji programu. Przeznaczeniem programu jest ułatwienie osobom odpowiedzialnym w firmach za bezpieczeństwo danych osobowych przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych zawartych w rozporządzeniu RODO w zakresie rozliczalności i ograniczenia celu oraz realizacji praw podmiotów danych takich jak: prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu oraz prawo do przenoszenia danych. Program WAPRO RODO pozwala na prowadzenie zarówno rejestrów dotyczących elektronicznych zbiorów danych, jak i rejestrów dotyczących zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej.

Funkcjonalności programu WAPRO MAG

Ogólne 

 • Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości email za pomocą wbudowanego klienta poczty.
 • Możliwość automatycznego zapisywania załączników w wersji elektronicznej we wbudowanym module e-Dokumenty
 • Możliwość automatycznego pobierania kursów walut z NBP i ECB.
 • Możliwość umieszczenia własnego logo do wydruków w bazie programu.

Magazyn

 • Możliwość utworzenia tylko jednego magazynu.
 • Możliwość rozchodowania towaru metodami:
  - FIFO – pierwsze weszło, pierwsze wyszło
  - LIFO – ostatnie weszło, pierwsze wyszło
  - wybór z konkretnej dostawy dla wybranych pozycji asortymentowych
 • Ewidencja magazynowa prowadzona w rzeczywistych cenach netto i brutto.
 • Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty.
 • Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych.

Inwentaryzacja

 • Bilans Otwarcia – możliwość wykonania bilansu otwarcia w dowolnym momencie, tzn. istnieje możliwość pracy z programem przed ostatecznym wprowadzeniem i zatwierdzeniem bilansu otwarcia.
 • Remanent – może być dokonywany wielokrotnie, gdy tylko chcemy dokonać korekty stanów magazynowych. Dane z wykonanych remanentów są archiwizowane, więc możemy w dowolnym momencie wykonać wydruk remanentowy.
 • Remanent cząstkowy pozwala na sprzedawania towarów nie uwzględnionych w remanencie podczas prowadzenia remanentu w magazynie.

Dokumenty

 • System  parametrów konfiguracyjnych programu WAPRO MAG pozwala na zautomatyzowanie wielu operacji. Przykładowo podczas wystawiania faktury zakupu tworzony jest automatycznie dokument magazynowy PZ, a gdy wystawiamy fakturę sprzedaży lub paragon z datą płatności 0 dni automatycznie tworzony jest dokument magazynowy WZ oraz dokument finansowy KP. Z przygotowanego zamówienia możemy automatycznie stworzyć fakturę PRO FORMA,  albo jeden lub wiele dokumentów WZ. Również w z wielu zamówień możemy automatycznie stworzyć jeden dokument WZ.
 • Program pozwala łatwo i szybko wystawiać dokumenty magazynowe, handlowe lub finansowe. Z poziomu dokumentu mamy możliwość dostania się do kartotek lub słowników powiązanych z danym dokumentem, tak aby użytkownik nie musiał opuszczać formatki otwartego dokumentu podczas jego dodawania lub edycji. Formatki te zawierają też wiele narzędzi ułatwiających pracę jak np. porównywarka cen.
 • WAPRO MAG pozwala na przyspieszenie i uproszczenie obsługi dzięki mechanizmowi wykonywania operacji grupowych np. grupowej zmiany cen czy danych handlowych artykułów.
 • Każda kartoteka programu wyposażona jest w bogaty zestaw filtrów ułatwiających wyszukanie potrzebnej informacji, lokatory wyszukujące poszukiwane zapisy kartoteki, intuicyjne wyszukiwanie pozycji po wybranych polach kartotek itp.. Użytkownik ma możliwość zapisywania ustawionych przez siebie filtrów.
 • W programie mamy możliwość konfiguracji numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku. W każdej chwili mamy też możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej.
 • Listy szczegółów na oknach dokumentów i kartotekach.
 • Możliwość blokowania kolumn na listach pozycji podczas przewijania.
 • Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów.
 • Możliwość blokowania dokumentów przed edycją.
 • Obsługa wielu momentów podatkowych VAT.
 • Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów.
 • Powielanie wystawionych dokumentów.
 • Prezentowanie szczegółów dokumentów na listach szczegółów.
 • Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania.

Dokumenty handlowe

 • Program charakteryzuje duża elastyczność w konfigurowaniu parametrów systemu, różnych parametrów handlowych oraz polityki cenowej. Dzięki temu nawet użytkownik, który nie zna aktualnych warunków oferty handlowej dla danego kontrahenta, może wystawić mu dokument sprzedaży gdyż odpowiednio skonfigurowany WAPRO WAG sam zaproponuje właściwe ceny sprzedaży, warunki i terminy płatności, uwzględniając przy tym akcje promocyjne, program lojalnościowy, a także indywidualne upusty / rabaty kontrahenta. Można nawet zastosować indywidualne nazewnictwo poszczególnych artykułów dla danego kontrahenta.
 • Program umożliwia pełną kontrolę poprawności całego obrotu towarowego oraz procesu sprzedaży przy wykorzystaniu danych zawartych w kartotekach systemu. W zależności od tego jak ustawimy parametry konfiguracyjne program może ostrzegać o niekorzystnych lub niepoprawnych transakcjach, zablokować je lub nie podejmować żadnych działań.
 • Program pozwala na rejestrowanie i obsługę sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz na zasadach szczególnych np. VAT Marża.
 • W programie mamy możliwość weryfikacji wiarygodności kontrahenta za pośrednictwem firmy Coface.
 • Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej.
 • Naliczanie kosztów dodatkowych dla faktur krajowych zakupu w walucie.
 • Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej.
 • Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie.

Rozrachunki

 • W programie WAPRO MAG mamy możliwość tworzenia rozrachunków:
  - Automatycznie – na podstawie wprowadzanych do systemu dokumentów handlowych.
  - Ręcznie – poprzez samodzielne dodanie rozrachunku przez użytkownika w kartotece rozrachunków.
 • Wapro Mag pozwala na grupowe rozliczanie rozrachunków tzn. automatycznie możemy rozliczyć wiele dokumentów handlowych jednym dokumentem zapłaty, niezależnie czy dokonujemy rozliczenia:
  - automatycznie – gdy dodajemy dokumenty finansowe (kasowe lub bankowe), czy też:
  - ręcznie – poprzez wiązanie wskazanych w kartotece rozrachunków lub rozliczanie dwóch dokumentów handlowych poprzez ich wzajemne kojarzenie (kompensata). 
 • Rozrachunki można dowolnie łączyć i rozłączać.
 • Kartoteka rozrachunków ponadto pozwala na:
  - rejestrację noty odsetkowej
  - dowolną analizę rozrachunków według różnych kryteriów (daty płatności, płatnika, formę płatności itp.).

Dokumenty finansowe

 • WAPRO MAG umożliwia zarówno ręczne tworzenie dokumentów finansowych (kasowych i bankowych) łączenie ich w raporty kasowe i odpowiednio w wyciągi bankowe, a niekiedy automatyczne np. wystawienie KP przy zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży z płatnością gotówkową o zerowym terminie płatności.
 • Funkcja E-przelewy pozwala automatycznie przygotować plik eksportu do internetowego systemu bankowego.
 • W trakcie wystawiania dokumentu kasowego istnieje możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania (także automatycznego grupowego rozliczenia rozrachunków).
 • Program pozwala na definiowanie własnych form płatności.

Zamówienia

 • Każdemu zamówieniu można nadać jeden ze statusów określających stan realizacji zamówienia – niezrealizowane, częściowo zrealizowane, potwierdzone, oczekujące na płatność, zapłacone, przygotowane do realizacji, wysłane, gotowe do odbioru, zakończone, zamknięte, anulowane. Istnieje możliwość przejrzenia historii zmian statusów. W przypadku zamówień od odbiorcy możemy wybrać jeden z poziomów określających skalę priorytetu zamówienia. Mamy też możliwość definiowania własnych statusów zamówień.
 • WAPRO MAG automatycznie rezerwuje towar w magazynie zgodnie z ustawionymi priorytetami zamówień od odbiorców.
 • Z jednego lub kilku zamówień program automatycznie może utworzyć dokumenty magazynowe lub handlowe.
 • Oprócz zamówień w PLN mamy możliwość wystawiania zamówień walutowych.
 • Po utworzeniu zamówienia możemy z niego utworzyć fakturę PRO FORMA lub ofertę handlową i wysłać je do klienta mailem.
 • Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Schowek pozycji zamówień.

Moduł CRM

 • WAPRO MAG posiada wbudowany prosty moduł do zarządzania zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem. Kalendarz zadań został zaprojektowany w stylu Microsoft Office, a sam moduł korzysta z wbudowanego programu pocztowego e-Poczta.
 • Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu.
 • Powielanie zadań.

Zamówienia

 • Każdemu zamówieniu można nadać jeden ze statusów określających stan realizacji zamówienia – niezrealizowane, częściowo zrealizowane, potwierdzone, oczekujące na płatność, zapłacone, przygotowane do realizacji, wysłane, gotowe do odbioru, zakończone, zamknięte, anulowane. Istnieje możliwość przejrzenia historii zmian statusów. W przypadku zamówień od odbiorcy możemy wybrać jeden z poziomów określających skalę priorytetu zamówienia. Mamy też możliwość definiowania własnych statusów zamówień.
 • WAPRO MAG automatycznie rezerwuje towar w magazynie zgodnie z ustawionymi priorytetami zamówień od odbiorców.
 • Z jednego lub kilku zamówień program automatycznie może utworzyć dokumenty magazynowe lub handlowe.
 • Oprócz zamówień w PLN mamy możliwość wystawiania zamówień walutowych.
 • Po utworzeniu zamówienia możemy z niego utworzyć fakturę PRO FORMA lub ofertę handlową i wysłać je do klienta mailem.
 • Moduł przenoszenia rezerwacji pomiędzy zamówieniami.
 • Schowek pozycji zamówień.

Moduł CRM

 • WAPRO MAG posiada wbudowany prosty moduł do zarządzania zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem. Kalendarz zadań został zaprojektowany w stylu Microsoft Office, a sam moduł korzysta z wbudowanego programu pocztowego e-Poczta.
 • Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu.
 • Powielanie zadań.

Zestawienia

 • Z programem WAPRO MAG otrzymujemy szeroki zestaw różnego rodzaju zestawień i raportów. W wielu z nich można na wstępie określić warunki filtrowania lub sortowania oraz wyznaczyć inne dostępne parametry. Najważniejsze z nich to:
  - Stan magazynu.
  - Rejestr VAT sprzedaży.
  - Rejestr VAT zakupu.
  - Stany i obroty magazynowe.
  - Historia przychodów towarów.
  - Historia rozchodów towarów.
  - Zestawienie ilościowo-wartościowe.
  - Zestawienie najlepszych odbiorców.
  - Zestawienie najlepszych dostawców.
  - Ranking towarów/produktów.
 • Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF.
 • Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione.

Inne

 • Użytkownik może decydować o tym w jaki sposób działa program poprzez mocno rozbudowany system parametrów konfiguracyjnych firmy oraz użytkownika.
 • Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu.
 • Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym.
 • Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem.
 • Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych.

Kartoteki programu

Wszystkie kartoteki

 • Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach.
 • Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych.
 • Okno szybkiego podglądu szczegółów.

Kartoteka kontrahentów

 • Zawiera dane podstawowe takie jak:
  - nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, adres do korespondencji, adres do dostaw, kartoteka historii zmian adresu,
  - numery NIP, REGON, identyfikatory np. „Czynny podatnik VAT”.
 • Przechowuje informacje o tym do jakiej kategorii lub grupy należy dany kontrahent, może być to podział na:
  - typy np. odbiorca, dostawca,
  - dowolnie tworzone grupy podziału np. pod względem wielkości
  - dowolnie tworzone grupy cenowe – przynależność do grupy decyduje o domyślnym naliczaniu cen sprzedaży, domyślnym udzielaniu rabatów dla grupy, czy wreszcie o przypisaniu indywidualnych nazw artykułów dla grupy.
 • Zawiera szereg danych i parametrów handlowych jak np. forma płatności, domyślny rabat/narzut, termin płatności należności i zobowiązań, warunki limitu kupieckiego itp.
 • Pozwala na dodanie każdemu kontrahentowi dowolnej ilości rachunków bankowych i określenie który z nich jest domyślny.
 • Każdemu kontrahentowi możemy przypisać dowolną ilość kontaktów (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon komórkowy itp.).
 • Każdemu kontrahentowi możemy przypisać indywidualne ceny dla artykułów.
 • Jeśli dany kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym (zawsze możemy włączyć lub wyłączyć tą opcję) w każdej chwili możemy sprawdzić aktualny stan rejestru (ilość punktów i wartość) oraz przejrzeć zapisy archiwalne.
 • W kartotece możemy zapisać powiadomienie, które będzie pojawiać się użytkownikowi przy wyborze danego kontrahenta np. podczas wyboru kontrahenta przy wystawianiu dokumentu handlowego.
 • Pozwala na zablokowanie w każdej chwili obrotu towarowego z danym kontrahentem.
 • Sprawdzanie zaznaczonych w kartotece kontrahentów czy są czynnymi podatnikami VAT.
 • Automatyczne sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT podczas wystawiania dokumentu handlowego.
 • Pobieranie danych o kontrahencie z GUS.
 • Sprawdzanie poprawności nip UE kontrahenta w systemie EU Vies.
 • Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje.
 • Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych.
 • Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT.
 • Możliwość kopiowania cenników indywidualnych pomiędzy kontrahentami.
 • Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie.

Kartoteka artykułów

 • Zawiera dane podstawowe o danym asortymencie takie jak: nazwa, nazwa oryginalna, indywidualny dla danego asortymentu, indeks katalogowy oraz indeks handlowy, wagę, wymiary, miejsce lokalizacji w magazynie, nazwę producenta, domyślne stawki VAT zakupu i sprzedaży, symbole PKWiU, SWW/KU.
 • Do każdego artykułu można przypisać dowolną liczbę kodów kreskowych.
 • Każdy asortyment możemy przypisać do jednej z kategorii: towar, usługa, produkt, opakowanie, materiał.
 • Możemy określić za pomocą atrybutu „Podlega odwrotnemu obciążeniu VAT” czy dany asortyment podlega odwrotnemu obciążeniu z limitem, czy bez, czy też nie podlega. Podobnie atrybut „Artykuł podlegający VAT-Marża” określa czy artykuł podlega szczególnemu opodatkowaniu VAT Marża, czy też ogólnym zasadom opodatkowania.
 • Asortyment można przyporządkować do jednej z dowolnie stworzonych kategorii asortymentowych oraz jednej z dowolnie stworzonych kategorii wielopoziomowych.
 • Każdy asortyment może posiadać zdefiniowane jednostki magazynowania, zakupu i sprzedaży. Podczas wykonywania tych operacji jednostki są przeliczane automatycznie.
 • WAPRO MAG domyślnie proponuje trzy rubryki cen sprzedaży – cena detaliczna, cena hurtowa, cena specjalna. W kartotece rubryk cenowych możemy zdefiniować dowolną ilość własnych. Wszystkie ceny przeliczane są automatycznie. Zależność cen: procentowa, kwotowa, walutowa.
 • Kartoteka pozwala na ustawianie akcji promocyjnych (cen promocyjnych oraz okresu ich obowiązywania).
 • Artykuł można przypisać do grup cenowych kontrahentów a także do indywidualnych cenników kontrahentów.
 • Dla artykułu możemy ustalić parametry sprzedaży wiązanej i powiązać go z odpowiednimi opakowaniami.
 • W kartotece możemy zapisać powiadomienie, które będzie pojawiać się użytkownikowi przy wyborze danego artykułu np. podczas wyboru artykułu przy wystawianiu dokumentu handlowego.
 • W kartotece artykułów możemy umieścić zdjęcia artykułów i dodać do nich opis.
 • W kartotece istnieje ponadto możliwość zdefiniowania innych parametrów np. określenia czy przy zmianie cen zakupu, ceny sprzedaży mają się naliczać zgodnie ze zdefiniowanymi narzutami, czy też ma zostać zachowana cena sprzedaży niezależnie od zmian ceny zakupu, wymuszania wyboru z dostawy (program przy wyborze artykułu na dokument rozchodu automatycznie otwiera okno wyboru z konkretnej dostawy), itp..
 • Powielanie asortymentu.
 • Obsługa numerów serii i dat ważności.
 • Obsługa kodów egzemplarzowych.
 • Import artykułów z pliku CSV.
 • Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel.
 • Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru.
 • Możliwość blokowania rabatowania pozycji.
 • Eksport do MS Excel.
 • Protokoły przecen.
 • Prezentowanie szczegółów asortymentu na listach szczegółów.
 • Analiza płynności towarów.
 • Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy.
 • Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej.

Pozostałe kartoteki

 • Kategorie asortymentowe – w programie możemy zdefiniować nieograniczona liczbę kategorii asortymentowych. Dla każdej kategorii asortymentowej mamy możliwość indywidualnego zdefiniowania naliczania rubryk cenowych. Każdy nowo wprowadzony artykuł przydzielany do danej kategorii asortymentowej będzie przyjmować je jako domyślne definicje rubryk cenowych (każda definicja może zostać w każdej chwili zmieniona). W parametrach konfiguracyjnych możemy ustawić czy przy przenoszeniu artykułu z jednej kategorii asortymentowej do drugiej ceny sprzedaży mają być przeliczane zgodnie z definicją rubryk cenowych docelowej kategorii asortymentowej.
 • Kategorie wielopoziomowe – program pozwala na klasyfikowanie artykułów zgodnie z dowolnie zdefiniowanymi kategoriami wielopoziomowymi. Tworzy to hierarchiczną strukturę z dowolnie rozgałęzionym podziałem na kategorie i podkategorie.
 • Kartoteka kursów walut – umożliwia zapisywanie bieżących kursów walut które wykorzystywane są w programie do wykonywania wszelkich przeliczeń walutowych. Możemy w kartotece w każdej chwili sprawdzić zapisy archiwalne.
 • Kartoteka jednostek miar – przechowuje wszystkie wykorzystywane przez program jednostki i wzajemne zależności jednostek powiązanych.
 • Kartoteki pomocnicze – „Rubryki cenowe”, „Stawki VAT”, „Lokalizacja w magazynie”, „Klasyfikacje kontrahentów”, „Grupy cenowe kontrahentów”, „Progi rabatowe”, „Dokumenty magazynowe”, „Dokumenty handlowe”, „Dokumenty finansowe”, „Zamówienia” i inne.

Dokumenty występujące w programie

Dokumenty magazynowe

 • BO – Bilans otwarcia
 • REM – Remanent
 • PZ – Przyjęcie zewnętrzne - w tym Przyjęcie zewnętrzne odłożone w czasie
 • PZk – Przyjęcie zewnętrzne – korekta
 • WZ – Wydanie zewnętrzne
 • WZk – Wydanie zewnętrzne – korekta
 • ZU – Zakup usług
 • ZUk – Zakup usług – korekta
 • SU – sprzedaż usług
 • SUk – Sprzedaż usług – korekta
 • PW – Przychód wewnętrzny
 • RW – Rozchód wewnętrzny
 • RO – rozliczenie opakowań

Zamówienia

 • ZD – Zamówienie do dostawcy
 • ZO – Zamówienie od odbiorcy
 • Faktura PRO FORMA

Dokumenty sprzedaży

 • FV - krajowa faktura sprzedaży – w tym zaliczkowa, wewnętrzna, walutowa
 • FVk – krajowa faktura sprzedaży – korekta – w tym korekta faktury walutowej, zaliczkowej
 • FM – Faktura VAT Marża
 • FMk - Faktura VAT Marża – korekta
 • PR – Paragon – sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych 
 • PM – Paragon VAT marża
 • PRk – Paragon – korekta
 • RZ – Rachunek zwykły
 • FN – faktura nieobrotowa sprzedaży

Dokumenty zakupu

 • FZ -  Krajowa faktura zakupu – w tym faktura w walucie
 • FZk - Krajowa faktura zakupu – korekta
 • FR - Faktura VAT RR
 • FRk – Faktura VAT RR - korekta

Dokumenty finansowe

 • KP – Kasa przyjmie
 • KW – Kasa wypłaci
 • PO – Przelew obcy (wpłata)
 • PW – Przelew własny (wypłata)
 • BP  - Bank przyjmie – wpłata gotówki na rachunek
 • BW – Bank wypłaci – wypłata gotówki z rachunku
 • K – Kompensata
 • Wezwanie do zapłaty
 • Nota odsetkowa
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x64 lub x86
 • 2 GB RAM
 • Minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd DVD
 • Karta graficzna XGA / XVGA (1024 * 768)
 • Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition

Zobacz także