Promocja "Całe BIURO za pół ceny!" jest skierowana do firm które chcą zakupić nowe programy Asseco WAPRO w wariancie 365 BIURO lub usługę Businesslink w wariancie BIURO. Promocja trwa od 10.11.23 do 10.12.23. Z promocji może skorzystać tylko firma posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta na podstawie certyfikatów księgowych lub na podstawie wpisu PKD określającego rodzaj działalności rachunkowo-księgowej. W ramach promocji można zakupić nowy abonamentu WAPRO 365 w wariancie Biuro oraz dwa abonamenty na stanowiska dodatkowe (do tej samej licencji, w ramach jednej transakcji) z rabatem 50% od aktualnie obowiązujących cen detalicznych. Również w ramach promocji firma może zakupić abonament usługi Businesslink BIURO 360 z rabatem 50% od ceny detalicznej - dotyczy pakietów 12000, 25000, 36000 oraz 60000 dokumentów. Z promocji można skorzystać tylko raz dla jednego produktu lub usługi i nie można jej łączyć z innymi promocjami, w szczególności z promocją „Miło Cię widzieć w WAPRO 365!”. W ramach promocji można zakupić jedynie abonament programu, którego uczestnik promocji dotychczas nie posiadał, za wyjątkiem usługi Businesslink której aktywny abonament można posiadać w czasie trwania promocji i jednorazowo rozbudować go o promocyjny pakiet. Promocja nie dotyczy rozbudowy istniejących instalacji o dodatkowe stanowiska, lub zmiany wariantu na objęty promocją.