PROMOCJA „UŻYWAJ BEZPŁATNIE WAPRO iBUSINESS”

Wszyscy posiadacze aktualnej wersji programu WAPRO MAG w licencji rocznej WAPRO 365, a także wszyscy nowi klienci którzy zakupią tą licencję, w okresie jej obowiązywania mogą bezpłatnie korzystać z mobilnej aplikacji analitycznej WAPRO iBusiness. Promocję tą można łączyć z wszystkimi innymi promocjami. Regulamin promocji dostępny jest pod linkiem: http://www.wapro.pl/wapro/pl/8928/promo/51610 .
    WAPRO iBusiness jest aplikacją dedykowaną na przenośne urządzenia z systemem iOS (iPad, iPhone) lub Android pozwalającą na ciągły dostęp do danych zapisanych w bazie danych programu WAPRO MAG w trybie do odczytu. Dzięki tej mobilnej platformie analitycznej, wszędzie gdzie mamy dostęp do internetu na naszym urządzeniu przenośnym możemy podejrzeć aktualne dane handlowe i finansowe, a dzięki temu efektywniej i skutecznie podejmować decyzje kluczowe dla naszej firmy. Dostępność wszystkich podstawowych informacji umożliwia wydajny monitoring sprzedaży i zamówień, zakupów, marży i zysków oraz danych finansowych i rozrachunków oraz lepszy nadzór nad biznesem. Możliwość prezentacji trendów i porównania z danymi historycznymi pozwala na szersze spojrzenie na działanie firmy w aspekcie danych z poprzednich okresów. 
    Funkcjonalności aplikacji WAPRO iBusiness:
•    Prezentacja kluczowych wskaźników z rozbiciem na:
- finanse;
- rozrachunki;
- sprzedaż;
- zamówienia od odbiorców.
•    Prezentacja danych sprzedaży z rozbiciem na:
- sprzedaż wg kontrahentów;
- sprzedaż wg magazynów i firm;
- prezentacja dokumentów sprzedaży i wszystkich dokumentów handlowych (wraz z pozycjami dokumentów);
- obroty handlowców;
- zysk wg artykułów;
- zysk wg kontrahentów.
•    Prezentacja danych zakupów z rozbiciem na:
- zakupy kontrahentów;
- zakupy wg magazynów i firm;
- lista dokumentów zakupu (wraz z pozycjami dokumentów).
•    Prezentacja rozrachunków oraz saldo rozrachunków z kontrahentami.
•    Prezentacja dokumentów finansowych z rozbiciem na:
- ostatnie saldo kasowe;
- ostatnie saldo bankowe;
- bieżący stan kasy wg dokumentów finansowych;
- lista dokumentów finansowych;
•    Prezentacja zamówień do dostawców oraz od odbiorców (wraz z pozycjami dokumentów) oraz stanów zamówień i rezerwacji towarów.
•    Prezentacja kartotek kontrahentów i towarów z podglądem szczegółów pozycji kartoteki.
•    Lista zadań Crm.
•    Możliwości filtrowania i sortowania poszczególnych list.
•    Możliwość nadawania uprawnień do wybranych słowników w konsoli zarządzającej.