PROMOCJA „30% TANIEJ-100 RAZY LEPIEJ”


    Promocja „30% taniej – 100 razy lepiej” skierowana jest do firm posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego lub czynności biegłego rewidenta na podstawie certyfikatów księgowych lub na podstawie wpisu PKD określającego rodzaj działalności rachunkowo – księgowej. W ramach promocji firma taka ma prawo do nabycia z 30% rabatem nowej licencji oprogramowania w wariancie Biuro wraz z dowolną liczbą stanowisk. Może również dodatkowo zakupić w ramach tej jednej transakcji, również z rabatem 30%, do trzech stanowisk programu WAPRO MAG w dowolnym wariancie, o ile program ten będzie wykorzystywać na własne potrzeby. Z promocji można skorzystać tylko raz i nie można jej łączyć z innymi promocjami w tym promocją "Miło cię widzieć w WAPRO!". Promocją nie są objęte produkty dostępne w ramach usług abonamentowych oraz te na które udzielana jest licencja czasowa.  Regulamin promocji dostępny jest pod linkiem:  http://www.wapro.pl/wapro/pl/8928/promo/136447 .