Oprogramowanie WAPRO ERP dostosowane do wymogów RODO

Oprogramowanie WAPRO ERP dostosowane do wymogów RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO. Nowe przepisy zmieniły podejście do ochrony danych osobowych w firmach. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek dokonywania samodzielnej oceny ryzyka naruszenia bezpieczeństwa tych danych osobowych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych np. „wycieku” danych, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie udowodnić należytej staranności i dbałości o zabezpieczenie danych osobowych, firmie grożą wysokie kary. Od 25 maja, każdy administrator danych osobowych oraz każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, powinien móc udokumentować, że monitoruje poziom ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych oraz, że prowadzi dostosowaną do niego politykę zarządzania bezpieczeństwem tych danych. Powinna ona być uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, od ilości oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych. RODO wymaga również prowadzenia rejestrów dokumentujących sposób przetwarzania danych, a także kilku nowych praw osób fizycznych , których dane są przetwarzane np. prawo do bycia zapomnianym. Dla ułatwienia pracy osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych w firmach w oprogramowaniu WAPRO ERP po pierwsze wprowadzono wiele modyfikacji np. opcjonalną możliwość wymagania okresowej zmiany hasła oraz wymagania odpowiedniej jego „siły”, a po drugie dodano moduł WAPRO RODO dzięki któremu np. utworzymy rejestr przetwarzania oraz rejestr naruszeń. Moduł WAPRO RODO dostępny jest bezpłatnie jako usługa subskrypcyjna dla klientów posiadających aktualną wersję programu.